A modernizáció közügy

 

 

 

 

 

„A modernizáció közügy”

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Papp Erika,

a Modernizációs Programiroda vezetője

 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! Ön 2004 őszén érkezett a Foglalkoztatási Hivatalhoz, azóta vezeti a főosztályt. Néhány szóban elmondaná, hogy korábban mivel foglalkozott, hol dolgozott?

 

Több éve foglalkozom munkaügyi, szociális vagy oktatási ügyekkel kapcsolatos nemzetközi fejlesztések megvalósításával, így pl. dolgoztam a szociális és egészségügyi területen megvalósuló Phare-projektekben, illetve a felsőoktatás fejlesztését szolgáló világbanki projektnél. Részt vettem az első olyan PHARE-programban, amely a szociális ellátás területi koordinációját támogatta, és vezetője voltam egy nemrégiben lezárult PHARE-programnak, amely a nők munkaerő-piaci re-integrációját segítette. 2003-tól pedig a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium PHARE önálló osztályát vezettem, így a Foglalkoztatási Hivatal és az ott folyó tevékenységek, a modernizációs PHARE-program már korábban is ismertek voltak számomra.

 

A szolgálatnál dolgozó kollégáink nagy része bizonyára nem ismeri még a Modernizációs Programiroda tevékenységét, hiszen az csak néhány hónapja alakult. Mi az iroda szerepe az intézkedés végrehajtásában?

 

Az iroda közvetlenül az FH főigazgatója alá rendelt, önálló főosztályként működő egység. Feladata a hatékony és szabályszerű végrehajtás támogatása. A HEFOP 1.2 intézkedés végrehajtása jelentős adminisztrációt és munkaszervezetet kíván, így biztosítani kell a vezetés folytonosságát a végrehajtás teljes időtartama alatt. Ezért tartottuk célszerűnek a projektirányítás (Modernizációs Programiroda) és a szakmai irányítás különválasztását (komponensvezetők). Az iroda munkatársai határozott időre kinevezett köztisztviselők, bérkeretüket a program költségvetése biztosítja. Az iroda felelőssége az Irányító Hatósággal való kapcsolattartás, a negyedéves beszámolók elkészítése, a monitoring látogatások megszervezése, a pénzügyi és szakmai folyamatok felügyelete, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolításában való közreműködés.

 

A megvalósítás során biztosan sok részfeladatot kell ellátniuk, kiemelne ezek közül néhányat?

 

Feladataink valóban összetettek, hiszen az intézkedés költségvetése többszöröse annak a fejlesztési forrásnak, amelyből az FH korábban éves szinten gazdálkodott. Ráadásul egyszerre több, egymáshoz kapcsolódó szakterületet is fejlesztünk, így az informatikától a belső eljárásrendekig, és onnét a kirendeltségi információs terek átalakításáig. Én mégis két meghatározó dimenziót emelnék ki. Az egyik a koordinációval, a másik pedig a „felügyelettel”, a belső monitoringgal kapcsolatos. Az iroda összehangolja az egyes komponensek szakmai tevékenységeit. A Modernizációs Iroda feladata, hogy az egymásra épülő szaktevékenységek megfelelően illeszkedjenek egymáshoz, s azok eredményei kölcsönösen kiegészítsék egymást. A felügyelet, vagyis a belső monitoring tekintetében pedig ellenőrizzük, illetve folyamatosan vizsgáljuk a pénzügyi tervek végrehajtását, az egyes munkafolyamatok előrehaladását. Mindezt természetesen nem öncélból tesszük, célunk a végrehajtás támogatása és amennyiben szükséges, korrekciós lépések kidolgozása.

 

Az intézkedés keretében több mint 60 projekt van, Ön szerint, melyek a legfontosabbak?

 

Igen, meglehetősen sok részprojektből áll össze az intézkedés, de talán két dolgot emelnék ki. Az első talán banális tűnik, de csak akkor lesz sikeres a modernizáció, ha azt a munkatársaink is sikeresnek érzik - a modernizáció közügy. Akkor leszünk sikeresek, ha a folyamatokba minél szélesebb körben bevonjuk kollégáinkat is, hogy ők is megfogalmazzák maguknak, mit jelent egy-egy részterület fejlesztése. A siker pedig talán azzal mérhető majd, hogy jelentősen csökkennek az adminisztrációs terhek. Ezért kiemelt jelentőséget tulajdonítok az 1.1.4.2-es (Hatósági és ellátási tevékenység adminisztrációjának korszerűsítése) és az 1.1.2.8-as (Közvetítői információs rendszer folyamatleírása) projektek eredményeinek. Ám ugyanolyan fontosnak tartom a szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó és azokat kiszolgáló infrastruktúrafejlesztési projekteket is, amelyek szintén hozzájárulnak a szolgáltatások színvonalának emelkedéséhez és a kollégák munkájának hatékonyabbá tételéhez.