Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés, kutatás.

                                                                                                                               

Megújult az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadói hálózata – a HEF OP 1. 2-es intézkedés 1. 1. 2. 1-es projektjének eredményei. 

 

„A munkanélküliség megelőzése érdekében a foglalkoztatási tanácsadói hálózat továbbfejlesztése” elnevezésű projekt a prevencióra, a munkanélküliség megelőzésére helyezi a hangsúlyt. 

 

Általános tapasztalat, hogy a létszámleépítésben érintett munkavállalók jelentős része csak akkor jelentkezik a foglalkoztatási osztályoken, amikor már munkanélküli ellátásra jogosulttá válik. Az ÁFSZ szakmai elvárásai szerint a munkaerő-piaci szervezetnek alkalmasnak kell lennie a csoportos létszámcsökkentés okozta foglalkoztatási feszültségek, válsághelyzetek megelőzésére, kezelésére. Ehhez komplex szolgáltatási struktúra működtetése szükséges.

 

A humánus, gondoskodó típusú létszámcsökkentés végrehajtásában történő állami részvétel - a magántanácsadó cégek outplacement szolgáltatásához hasonlóan – hangsúlyozott jelentőségű. Az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a korai beavatkozás során a leépítésre kerülők számára időben előrehozott, térben áthelyezett munkaerő-piaci szolgáltatások hatására nagymértékben, közel a felére csökken az újra elhelyezkedéshez szükséges idő. A preventív, szakszerű megelőzés alkalmazásával elérhető, hogy minél kevesebb munkavállaló váljon munkanélkülivé.

 

A szolgáltatás előnyös mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók számára. Előbbiek esetében enyhíti a létszámleépítés okozta lelki megrázkódtatást, egyben támogató környezetet alakít ki, amely serkenti a munkavállalók önállóságát. Az egyéni igényekre szabott szolgáltatás révén pedig hatékonyan segíti a mielőbbi (újbóli) munkába állást. A munkaadó szempontjából csökkenti az indulatokat, megelőzheti a munkahelyi feszültségek (pl. sztrájk) kialakulásának lehetőségét, a humánus megoldások következtében növeli a menedzsment pozitív megítélését.

 

A módszer alkalmazása a munkaügyi szervezet számára is kedvező eredményeket hozhat. Csökkenti a munkanélküliség kialakulásának és tartóssá válásának esélyét, olcsó és hatékony módszer lévén kíméli pénzügyi forrásait, egyúttal segíti azok hatékonyabb felhasználását. Mindezek együttesen pozitívan befolyásolják az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megítélését.       

 

A szolgáltatás kialakítása érdekében már 1991. végén megkezdődött az országos tanácsadói hálózat kiépítése és képzése, kezdetben világbanki támogatással, majd 1995-től az amerikai Gyors Reagálás Projekt keretei között.  Az elmúlt több mint 10 év alatt kialakult egy elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói hálózat, amely azonban megújításra szorult.

 

Az 1. 1. 2. 1-es projekt keretében 2005. májusában valamennyi foglalkoztatási főosztályban ismét kijelölték a foglalkoztatási tanácsadókat, illetve a Foglalkoztatási Hivatalban az e tevékenységgel foglalkozó munkatársat is. A tanácsadói hálózat tudásanyagának megújítására, közbeszerzési eljárás keretében a nyertes vállalkozó (Easy Learning Hungary Kft.) 2005. június végéig korszerű ismereteket tartalmazó tananyagot dolgozott ki és adott át a Foglalkoztatási Hivatal, valamint valamennyi foglalkoztatási főosztály számára.

 

Az elkészült két kötetből álló, közel 250 oldalas tananyag a csoportos létszámcsökkentések kezelésére vonatkozó elméleti, jogszabályi ismereteken túl, gyakorlati segítséget nyújt ahhoz, hogy az úgynevezett Munkába-helyezést Elősegítő Bizottságok országosan egységes elvek alapján működjenek. Ezen túlmenően pedig megalapozza a tanácsadói tevékenység ellátáshoz szükséges készségek fejlesztését.   

    

A tananyag megismerése, gyakorlatorientált feldolgozása, valamint a tanácsadói készségek fejlesztése érdekében 2005. júliusában Ráckevén 5 napos tréninget szerveztek 22 tanácsadó részére.  

 

A projekt eredményeképpen megvalósult a munkaügyi szervezetben dolgozó foglalkoztatási tanácsadói hálózat továbbfejlesztése, tudásanyagának megújítása. A tanácsadói hálózat által nyújtott szakszerű, preventív megelőzéssel elérhető, hogy az érintettek mielőbb munkába álljanak, illetve csökkenjen az álláskeresésre fordított idő.   

 

 

 

***

 

Roma és civil szervezetek képviselői kaptak tájékoztatást az ÁFSZ stratégiai céljairól a   HEF OP 1. 2-es intézkedés 1. 1. 2. 5-es projektjének keretében.

 

A „Regionális és helyi szintű együttműködés támogatása” elnevezésű projekt négy rendezvényén - Szegeden, Egerben, Budapesten és Szombathelyen - az ifjúsági, roma, valamint civil szervezetek képviselői ismerkedhettek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat jelenlegi és jövőbeni feladataival, a modernizáció egyes fázisaival, a végrehajtás feladataival, valamint a jövőbeni együttműködés kereteivel. A rendezvények további célja az volt, hogy előmozdítsák a kapcsolatfelvételt és a későbbi közös munkát a partnerszervezetekkel.

 

A rendezvényekre a megyei Foglalkoztatási Főosztályok ajánlása alapján kaptak meghívást a résztvevők. A foglalkoztatási főosztályok azon szervezeteket javasolták, amelyekkel napi kapcsolatuk van, és amelyekkel az együttműködést a későbbiekben is fenn kívánják tartani.

 

A projekt keretében a négy helyszínen megrendezett fórumokon összesen 125 fő vett részt, többségük a civil szervezetektől érkezett.

 

Az elvégzett elégedettség vizsgálat alapján a résztvevők a rendezvényeket összességében jó színvonalúnak ítélték. A legnagyobb érdeklődéssel az ÁFSZ és a civil szervezetek együttműködése, és az ÁFSZ modernizációja című előadásokat kísérték. Több javaslatot és észrevételt fogalmaztak meg a résztvevők, egyebek között a munkaügyi szervezet és a civilek közötti együttműködés szélesítésére, közös projektek működtetésére vonatkozóan.

 

A 2005. május-júniusi rendezvénysorozat az Állami Foglalkoztatási szolgálat szemszögéből is eredményesnek értékelhető, mivel a partnerszervezetek első kézből kaptak tájékoztatást a gazdaság-és foglalkoztatáspolitika összefüggéseiről, a foglalkoztatást érintő folyamatokról, az ÁFSZ stratégiájáról, és a korszerűsítés konkrét lépéseiről, valamint a civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségeiről. Fontos eredménye a rendezvénysorozatnak az is, hogy a civil szervezetek részéről – döntően pozitív – visszajelzések érkeztek a tervezett intézkedésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatban.  

 

*** 

Képzés

 

Szeptemberben folytatódott a három alkomponensben megkezdett képzéssorozat, amelynek révén az első félévben 655 munkatárs gyarapíthatta tudását.

 

Az ÁFSZ modernizáción belül a szakmai fejlesztésekkel összhangban elsődleges célként fogalmazódott meg az Új Szolgáltatási Modell bevezetésének támogatása. Az elmúlt 3 hónapban lezárult projektek, illetve megkezdődött újabb tevékenységek mind a szolgáltatásorientált szakmai munkához szükséges tudás megszerzését szolgálják.

 

A képzési komponensen belül olyan hosszú távra szóló koncepciót megalapozó projekt zárult le idén nyáron, amely a kompetencia alapú képzési modell ÁFSZ szintű megvalósítását, folytatásként pedig ősztől a gyakorlati munkát segíti. Szeptember elején elindult az ÁFSZ szintű, egyénre szabott nyelvi képzés a kiválasztott 24 kulcsember részére. Ezzel a magyar közigazgatáson belül a jelenleg leghatékonyabb módszerrel képezzük szakembereinket.

Az ÁFSZ 160 vezetőjét érintő, a közigazgatásban teljesen újszerű, a képzőcéggel közös fejlesztést is tartalmazó projektben az első félévben 67 fő vett részt, az év hátralevő részében  pedig további 93 főt képzünk. Az első modul gyakorlati megvalósításával párhuzamosan kezdődött meg az ÁFSZ sajátosságait is figyelembe vevő programfejlesztés.

 

Az ÁFSZ szintű képzések között kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes munka-, illetőleg feladatkörökhöz kapcsolódó képzésekre. Az ÁFSZ új szolgáltatási modelljében is kulcsfontosságú munkát végeznek a munka- és pályatanácsadók. A posztgraduális képzés szeptembertől folytatódott.

 

Az Új Szolgáltatási Modell bevezetését támogató belső fejlesztésű képzések mellett jelentős mértékben hozzájárulhat a szakmai munka színvonalának emeléséhez a Corvinus Egyetem Üzleti Iskola közgazdasági szak, munkaerő-piaci szakirányú főiskolai képzése. Itt 40 fő kezdi meg tanulmányait ősszel.

 

A 2006-ban tartandó képzéssorozat megfelelő szakmai színvonalú lebonyolítása érdekében szükséges új trénerek képzése, valamint a már tapasztalt tréner kollégák elméleti tudásának bővítése. Idén szeptemberben megkezdtük az új trénerek kiválasztását, és a már dolgozó kollégák továbbképzésének előkészítését.

 

Az eddig lezajlott projektek eredményei egyértelműen megmutatják, hogy a képzések jelentősen hozzájárultak a munkatársak szakmai felkészültségének növeléséhez, továbbá a vezetők munkájának színvonalas ellátásához. A képzési komponens tevékenysége jelentős mérföldkő az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezet és személyzet modernizációján belül.