„A tervezési munka során azzal kell foglalkozni,

ami fontos és nem azzal, ami sürgős.”

 

2007-2013: Megkezdődött a következő időszakra vonatkozó uniós tervezési munka

 

Az Európai Bizottság és a litván Munkaügyi és Társadalombiztosítás Minisztérium 2005. november végén kétnapos munkaszemináriumot rendezett Vilniusban. A résztvevők az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott programok tervezésével kapcsolatos feladatokra koncentráltak.

 

Mint ismert, az unió 2007-2013 közötti pénzügyi ciklusának tervezése minden tagállamban, így Magyarországon is megkezdődött. Új Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT) és Operatív Programokat (OP) kell készíteni – a jelenlegi Operatív Programok, mint pl. a HEF OP csak a 2004-2006 között végrehajtandó feladatokat tartalmazzák. 

 

A most készülő tervek hétéves időszakot fognak át. A foglalkoztatás bővítése továbbra is a kiemelt célok között szerepel. Itthon az ESZA források fő tervezője továbbra is a minisztérium, de az FH aktív részese a folyamatoknak. December elején tematikus munkacsoportokban elkezdődött az egyes programelemek részletes kidolgozása. A Foglalkoztatási Hivatal valamennyi munkacsoportba szakértő munkatársat delegált.

 

A vilniusi szeminárium a tervezési folyamatban részt vevő kollégáknak kiváló lehetőség volt, hogy a tervezési munka tapasztalatait más tagállamok, valamint az Európai Bizottság képviselővel megvitassák. A szeminárium plenáris előadói közül L. Samuel és M.C. Donelly asszonyokat emeljük ki. Mindketten az Európai Bizottság szociális és munkaügyekkel foglalkozó igazgatóságának vezető munkatársai. Előadásaikban ismertették az új, várhatóan 2007-től hatályba lépő ESZA rendelet legfontosabb pontjait.

 

Középen M.C. Donelly, jobbra L. Samuel asszony

 

Az ESZA az alábbi területekre koncentrál: a dolgozók és a vállalatok alkalmazkodóképességének növelése, az álláslehetőségek javítása, a munkanélküliség megelőzése, a munkában eltöltött idő meghosszabbítása és a munkaerő-piaci részvétel növelése, a társadalmi integráció erősítése a hátrányos helyzetű emberek munkába integrálásának és a diszkrimináció elleni küzdelem támogatásával, illetve a reformpartnerség támogatása a foglalkoztatás, valamint az integráció terén. A munkaerő-piaci intézmények, különösen a munkaügyi szolgálatok korszerűsítése és erősítése továbbra is támogatott tevékenység.

 

A korábbi szabályozáshoz képest újdonság, hogy az innovatív tevékenységek és a transznacionális együttműködés támogatása is beépül az ESZA által preferált tevékenységekbe. Szintén új támogatási terület a nemzeti, regionális és helyi szintű közigazgatások és közszolgálatok intézményi kapacitásainak, illetve hatékonyságának megerősítése.

 

M.C. Donelly asszony kiemelte a források „egycsatornás” felhasználásának elvét. A következő fejlesztési időszak tervezésekor célszerűnek tűnik a végrehajtás intézményrendszerének áttekintése. Egyszerűbb, könnyebben kezelhető mechanizmusokra van szükség. Donelly asszony arra bíztatta a tagállamokat, hogy az európai és a nemzeti források felhasználására ne építsenek ki párhuzamos struktúrákat. Célszerű, ha a már meglévő és jól működő intézményekhez kerülnek a 2007-2013 időszak uniós forrásai.

 

 

A plenáris ülés ugyancsak fontos előadója volt P. Greer, aki az Egyesült Királyság Miniszterelnöki Hivatalában működő stratégiai-tervező team munkáját ismertette. A 60-65 főnyi csoport a tervezési munkát projektszerű működésben végzi. A stabil állományhoz -  egy-egy fejlesztési terv elkészítésekor - további szakértők csatlakoznak: elsősorban kutatók, gyakorló szakemberek a civil és az üzleti szférából. Egy-egy munkacsoport maximum 8 főből áll, akik munkájuk során messzemenőkig támaszkodnak a korábbi programok értékelésére és a hasznos tapasztalatok beépítésére. Zárásul álljon itt egy olyan mondat előadásából, amelyet a saját programjaink tervezésekor is alkalmazni lehetne: „ A tervezési munka során el kell kerülni a ’holnapi napra készüljön el’ kezdetű mondatokat és az ehhez kapcsolódó munkaszervezést! A tervezési munka során azzal kell foglalkozni, ami fontos és nem azzal, ami sürgős.”

  

Komáromi Róbert

FH Modernizációs Programiroda