A KUTATÁSI ALKOMPONENSRŐL

 „Milyen lesz az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot körülvevő gazdasági- társadalmi környezet 2013-ban vagy 2021-ben?”

 

A kutatási projektek a PHARE projektben elkezdett modernizációs tevékenységek folytatásaként útjára indított HEF OP 1. 2 intézkedés „Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés, kutatás” című komponensben kaptak helyet. 

 

A kutatások kapcsolódása a modernizáció céljaihoz

 

Az állami munkaügyi szervezet modernizációjaként megfogalmazott négyes célrendszerben a kutatási projektek fontos és közvetlen kapcsolódási pontokat mutatnak a négy alapcélból hárommal. A kijelölt célok és a kutatási projektek kapcsolódási pontjai az alábbiak szerint alakulnak:

Borbély Tibor Bors

alkomponensvezető

  • Az állásközvetítés rendszerének fejlesztése (1.2.1 projekt - a monitoring rendszerünk továbbfejlesztése; 1.2.2 projekt - kompetencia alapú foglalkoztatási kódrendszer kialakítása)
  • A foglalkoztatási szolgálat szolgáltatási minőségének javítása az alkalmazott képzéseken keresztül, bevonva a roma alkalmazottakat is
  • Munkaerő-piaci elemzések és kutatások végzése (Ez a cél közvetlen összefüggést mutat az alkomponens feladataival.)
  • Az ügyfelek részére aktuális munkaerő-piaci és képzési információk nyújtása (1.2.7 projekt –a szakmák jövőjét előrejelző kiadványok készítése a korábbi FIT mappák felhasználásával; 1.2.5; 1.2.10; 1.2.11; 1.2.13 projektek, amelyek a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának változásait kutatják 2013-ig, illetve 2021-ig.)

 

A modernizációs folyamat megtervezésekor az volt a cél, hogy a PHARE fejlesztési modell mintájára zajló és egyre kiterjedtebb általános szervezetfejlesztéssel párhuzamosan a szervezet egy kicsit a „jövőbe is lásson”. Tehát mindenképpen végezzen olyan konkrét eredményekkel járó kutatásokat, elemzéseket, amelyek arra is választ kínálnak, hogy milyen lesz az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot körülvevő gazdasági- társadalmi környezet 2013-ban vagy 2021-ben. Hiszen hosszú távú és folyamatos szervezetfejlesztést csak akkor lehetséges sikerrel véghezvinni, ha a fejlesztő a folyamatosan változó környezeti feltételekről rendszerezett ismeretekkel rendelkezik.

 

Konkrét feladatok

 

A fenti ideológiából kiindulva a kutatási projektek jelentős része egyrészt a munkaerő-piaci kínálattal (demográfiai tendenciák, változások az iskolarendszerben és a hallgatók kibocsátásában, stb.), másrészt pedig a munkaerő-kereslet jövőbeli tendenciáinak alakulásával foglalkozik. Tegyük hozzá, ez utóbbi témát a legnehezebb megbízhatóan megbecsülni, főként olyan átmenti társadalmakban, mint a hazai. Ettől a felismeréstől vezérelve került a kutatási feladatok közé a nemzetközi példákból építkező matematikai modellszámítás. (lásd 1.2.11 projekt) 

 

Szintén az alkomponens feladata egy stratégiai munkaügyi-tervezési adatbázis majdani felépítésének és tartalmának paraméterezése (lásd 1.2.9 projekt) a munkaügy- foglalkoztatáspolitika irányító szervezete számára. Az ÁFSZ ügyfeleit közvetlenül is érintő, a foglalkozások jövőjét bemutató kiadvány elkészítése (1.2.7 projekt) és a FIT-ekben, a foglalkozásokat bemutató mappák tartalmának kiegészítése 2006 végére várható.

 

A kutatási feladatok között kapott helyet a kilencvenes évek elején kialakított, ám mára módszertanilag és technikailag elavult monitoring rendszer továbbfejlesztése (1.2.1 projekt) és néhány eszközre nézve a konkrét informatikai támogatás kialakítása. Végezetül a front-line, az ügyintézők és kirendeltségek munkájában leginkább látható változásokat előidéző kompetencia alapú állásközvetítő rendszer (1.2.1 projekt) helyzetértékelése és a kidolgozás paraméterezése is ebben a komponensben készül el 2006 tavaszára.

 

Eddigi eredmények 

 

2005-ben elkészültek a monitoring rendszerek továbbfejlesztésének, valamint a kompetencia alapú közvetítés kialakításának helyzetértékelő tanulmányai (1.2.1; 1.2.2 projektek). A munkaerőpiac kínálati- demográfiai oldalának bemutatásához kapcsolódóan (1.2.10 projekt) pedig megszülettek a roma és a fogyatékkal élők demográfiai – lélekszámbeli változásait modellező prognózisok.