A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

  • A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:
  • Alapító Okirat
  • Szervezeti és Működési Szabályzat

 

  • Pályázatok