Alapító Okirat, Nyilvántartások
A Foglalkoztatási Hivatal módosításokkal egységes szerekezetbe foglalt alapító okirata.
FH Elemi Költségvetési Alapokmány
NFSZ Fejlesztési Program Költségvetési Alapokmány
NFSZ Működési Tartalék Költségvetési Alapokmány
Szerződések
Szakmai beszámoló
Költségvetési beszámoló
Közérdekű adatok
Közbeszerzési terv
Központosított beszerzési terv