Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy családtagja gyermekgondozási segélyben részesül, akkor az aktív korúak ellátására jogosult személy a felülvizsgálatot követően jogosult lesz-e rendszeres szociális segélyre, amennyiben egy másik 14 éven aluli gyermek napközbeni elhelyezése nem megoldott?

Abban az esetben, ha az aktív korúak ellátását igénylő személy jogosult az ellátásra és 14 éven aluli gyermeke napközbeni elhelyezése nem megoldott, jogosult a rendszeres szociális segélyre akkor is, ha a családban élő gyermek valamelyikére tekintettel más személy gyermekgondozási segélyben részesül.