A közfoglalkoztatás ideje alatti táppénz ideje beleszámít-e a 90 napos foglalkoztatási időbe, és ki folyósítja táppénz összegét?

A közcélú foglalkoztatás ideje alatt igénybe vett betegszabadság illetve táppénzes időszak is beleszámít az évi 90 munkanapos közfoglalkoztatásba. A Munka törvénykönyve alapján kötött határozott idejű munkaviszonyra érvényes szabályok alkalmazandók a közcélú foglalkoztatás esetén is. Tehát ha a határozott idejű munkaviszony ideje alatt  keresőképtelenné válik munkavállaló, annak a munkáltatóra eső terheit (betegszabadság: a keresőképtelenség első 15 napja, egy évnél rövidebb időtartamú foglalkoztatás esetén annak időarányos része) a munkáltató téríti meg, a további időszakra járó táppénzt pedig az egészségbiztosítási pénztár.