Ki lesz a munkáltató, ha az önkormányzat más szervezet útján szervezi a közfoglalkoztatást?

A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is elvégezheti. Ennek értelmében az a szerv, vagy szervezet lesz a munkáltató, ahol a közcélú foglalkoztatás keretében a munkavégzés folyik.

 Ha a közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést  nem a munkavégzés tényleges helye szerinti munkaadó  köti meg, akkor változó munkahelyre történő alkalmazásról van szó. Ebben az esetben a munka szervezését végző munkáltatónak kell biztosítania a munka közvetlen irányítását

A munkaszerződésben az Szt. szerint fel kell tüntetni, hogy a munkavégzés közcélú foglalkoztatás keretében történik. (Szt. 36. § (4) bekezdés)

Az önkormányzat jegyzője, főjegyzője a 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet szerint igényelheti vissza a munkabért, távolléti díjat, valamint a munkabér közterheit a munkáltatók havi jelentései alapján vezetett kimutatásnak megfelelően.