A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos dologi, szervezési kiadásokat (eszközök, munkaruha, stb.) milyen forrásból lehet finanszírozni? Van-e lehetőség visszaigénylésre?

A települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatban a személyi kiadások (kifizetett munkabér - ide értve az ezzel egy tekintet alá eső bérjellegű juttatást is -, a távolléti díj, valamint a felsoroltak közterhei –társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkáltatói járulék -) 95%-át a központi költségvetés megtéríti. A személyi kiadások 95 %-t a 62/2006.(III.27.) Korm. Rendeletnek megfelelően lehet visszaigényelni. A munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, munkaruha, baleseti oktatás és egyéb költség megtérítésére nincs lehetőség.