Amennyiben az önkormányzat elfogadott közfoglalkoztatási tervében szereplő létszám több, vagy kevesebb, mint az év közben ténylegesen foglalkoztatottak száma, mi a teendő? Igényelhető-e a támogatás, ha több embert foglalkoztattak?

A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából készíti el a közfoglalkoztatási tervet, amelyet egyéves érvényességének időtartama alatt módosíthat, amennyiben a tervezésnél figyelembe vett adatokban, körülményekben lényeges változás következik be. [1993. évi III. tv. 37/A. § (1) és (4) bekezdése]

A Magyar Államkincstár a részére megküldött közfoglalkoztatási tervet regisztrálja, melynek kizárólagos célja annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatási terv határidőre elkészült-e A 2009. évi költségvetési törvény szerint a közcélú előirányzat felülről nyitott előirányzat.

Az önkormányzat által közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét a települési önkormányzatnak, a Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatósága a hozzá benyújtott igénylés alapján a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint téríti meg. [62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés]

A közcélú munka szervezésére, megvalósítására vonatkozó jogszabályok nem írják elő, hogy csak a közfoglalkoztatási tervben tervezett létszámot lehet az egy éves időtartam alatt foglalkoztatni.