Társulás esetén ki készíti el a közfoglalkoztatási tervet?

A közfoglalkoztatási tervet a települési önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás készíti el.

A közfoglalkoztatási terv a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, a feladatok ellátásához szükséges létszámot, a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, valamint a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat tartalmazza. [1993. évi III. tv. 37/A. § (1) – (2) bekezdése]

Abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási feladatokat önkormányzati társulás látja el, a közfoglalkoztatási tervben szereplő  adatokat a társulás önkormányzataira külön – külön kell meghatározni, ugyanis a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz nyújtott állami támogatás összegét a települési önkormányzat igényli vissza. Az így elkészített tervben azt is meg kell határozni, hogy az egyes településeken végzett közcélú munkát ki szervezi, illetve ki lesz a munkáltató. A közfoglalkoztatási tervről a társulás döntéshozó szervének kell döntenie, de települési önkormányzatoknak célszerű jóváhagyniuk a közfoglalkoztatási terv rájuk eső részét.