Hogyan történik a közfoglalkoztatási tervben szereplő feladatok pénzigényeinek benyújtása, illetve jóváhagyást követően az önkormányzati településnek történő elosztása, amennyiben a közcélú feladatokat önkormányzati társulás keretében végzik?

Két vagy több képviselő-testület megállapodhat a munkavállaló közös foglalkoztatásában azzal, hogy a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a megállapodásban meghatározott képviselő-testület, illetve annak szerve gyakorolja. [1997. évi CXXXV. tv. 8. § (1) bekezdés]

A települési önkormányzat igényli vissza a Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságától a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét. A jegyző, illetőleg a főjegyző az adatlapon a munkabért (az ezzel egy tekintet alá eső bérjellegű juttatást), távolléti díjat valamint ezek közterheit a munkáltatók havonta adott jelentései alapján vezetett kimutatásnak megfelelően tünteti fel. [62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés, és 5. § (3) bekezdése]

A fent leírtak szerint az önkormányzati társulás keretében szervezett közcélú munkában résztvevők után visszaigényelhető állami támogatást a társulást létrehozó települési önkormányzatok egyenként igényelhetik vissza.