A közcélú foglalkoztatásra kötött határozott idejű munkaszerződést lehet-e hosszabbítani, és ha igen, mennyi ideig?

A közcélú foglalkoztatás keretében létrejött munkaviszony is a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony, ezért erre is a Mt. rendelkezései az irányadóak. A határozott idejű munkaviszony időtartama meghosszabbítható, de figyelembe kell venni a Szt. 36. § (3) bekezdés c) és d) pontjában foglaltakat.

Aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, vagy akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, a határozott idejű munkaviszony megszüntetéséig foglalkoztatható közcélú munka keretében.