Álláskeresési járadékot az a személy kaphat, akit álláskeresőként a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti illetékes regionális foglalkoztatási főosztály kirendeltsége nyilvántart. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint álláskereső lehet többek között az, aki munkaviszonyban nem áll és nem folytat egyéb kereső tevékenységet. Az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontja alapján kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.
Fentiek alapján, ha a betéti társaság társasági szerződésében a kültag személyes közreműködési kötelezettsége/joga fel van tüntetve, nem jogosult álláskeresési járadékra, mert a törvény értelmében kereső tevékenységet folytat, így nem minősül álláskeresőnek.
Amennyiben a kültag nem jogosult/köteles személyes közreműködésre, részére álláskeresési járadék megállapítható.

 

Frissítve: 2012. június 15.