Magán munkaerő-közvetítők, 2019-es adatszolgáltatás dokumentumai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
A 2018. évben országosan működő 658 munkaerő-közvetítő összesen több mint 164,6 ezer közvetítést (sikeres és sikertelen együtt) végezett, ebből a sikeres közvetítések száma 41,4 ezer volt.
 
        
A 2017. évben országosan működő 603 munkaerő-közvetítő céghez 770 ezer munkát kereső személy fordul, akiknek 34,8%-a nem rendelkezett munkaviszonnyal a jelentkezés időpontjában.
 
       
Jelentésünkben a magán-munkaközvetítők 2016. évi tevékenységére vonatkozó főbb adatokat mutatjuk be évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük alapján, amelyet a magán-munkaközvetítőknek telephelyenként az illetékes kormányhivatal munkaügyi központjának kellett megküldeniük.
        
Jelentésünkben a magán-munkaközvetítők 2015. évi tevékenységére vonatkozó főbb adatokat mutatjuk be évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük alapján, amelyet a magán-munkaközvetítőknek telephelyenként az illetékes kormányhivatal munkaügyi központjának kellett megküldeniük.
            ​​
Jelentésünkben a magán-munkaközvetítők 2014. évi tevékenységére vonatkozó főbb adatokat mutatjuk be évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük alapján, amelyet a magán-munkaközvetítőknek telephelyenként az illetékes kormányhivatal munkaügyi központjának kellett megküldeniük.
             
Jelentésünkben a magán-munkaközvetítők 2013. évi tevékenységére vonatkozó főbb adatokat mutatjuk be évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük alapján, amelyet a magán-munkaközvetítőknek telephelyenként az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának kellett megküldeniük.
 
Jelentésünkben a magán-munkaközvetítők 2012. évi tevékenységére vonatkozó főbb adatokat mutatjuk be évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük alapján, amelyet a magán-munkaközvetítőknek telephelyenként az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának kellett megküldeniük.
 
 
Jelentésünkben a magán-munkaközvetítők 2011. évi tevékenységét mutatjuk be, évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük alapján. Az adatgyűjtés módja jogszabály módosítás következtében megváltozott, a 2011. évi tevékenységre vonatkozó adatokat a magán-munkaközvetítőknek telephelyenként volt szükséges a területileg illetékes foglalkoztatási főosztály felé továbbítani. A korábbi években a magán-munkaközvetítőknek székhely szerint, a telephelyek adatainak összesítésével az illetékes foglalkoztatási főosztály felé kellett teljesítenie adatszolgáltatási kötelezettségét.

A foglalkoztatási főosztályoktól kapott adatok országos összesítése alapján a magánmunkaközvetítők 2010. évi tevékenységére vonatkozóan az alábbi főbb információk állnak rendelkezésre.

 
A foglalkoztatási főosztályoktól kapott adatok országos összesítése alapján a magánmunkaközvetítők 2009. évi tevékenységére vonatkozóan az alábbi főbb információk állnak rendelkezésre.

 
A foglalkoztatási főosztályoktól kapott adatok országos összesítése alapján a magán-munkaközvetítők 2008. évi tevékenységére vonatkozóan az alábbi főbb információk állnak rendelkezésre.

 
A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott, a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm.rendelet szabályozza. A rendelet alapján a nyilvántartásba vételt a székhely szerint illetékes regionális foglalkoztatási főosztályok végzik. A nyilvántartás vezetésén kívül a foglalkoztatási főosztályok végzik a feltételek fennállásával és a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos hatósági ellenőrzést is.

 
A magán-munkaerőközvetítők közül 563 (76%) jogi személyiséggel rendelkező, közel egyötödük (136) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és 6 százalékuk egyéni vállalkozó. A magán-munkaközvetítők több mint fele (390) a Közép-magyarországi Régióban (Budapest, Pest megye) működik. A közvetítés iránya szerint vizsgálva, a csak belföldre közvetítők száma 639, a csak külföldre 21 és a belföldre és külföldre egyaránt közvetítő cégek száma 85. Az elmúlt évben összesen 636161 munkát kereső kért közvetítést a magán-munkaközvetítőktől. Ez a létszám mintegy 71%-kal több, mint a 2005. évi munkát keresők száma. Nemek szerint vizsgálva, a férfi és női munkát keresők száma szinte pontosan megegyezik. A férfi munkát keresők közül a betanított munkára jelentkezők száma megháromszorozódott, de jelentősen nőtt a segédmunkások száma is. A női munkát keresők elsősorban betanított munkát kerestek, számuk az elmúlt évhez képest közel kétszeresére emelkedett.

2005. évben összesen 658 magánközvetítő működött az országban, az előző évihez képest ez 17,5%-os növekedés. Ebből legtöbb budapesti székhelyű 285 (43,3%), Pest megyei 48, Komárom-Esztergom megyei 33, Baranya, Fejér és Csongrád megyei egyaránt 32-32, legkevesebb Heves, Nógrád és Tolna megyékben volt (10). A magánközvetítők 75,2 %-a (495 cég) jogi személyiséggel rendelkező, 19,8%-uk (130) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 5,0%-uk (33) pedig egyéni vállalkozó.
 
Frissítve: 2019. július