Tisztelt Érdeklődő!

Hivatalunk – mint közigazgatási ügyekben eljáró másodfokú hatóság- az utóbbi időben tapasztalta, hogy a gépjárművezető képzésben résztvevő autósiskolák – tekintet nélkül az időközben jogszabályi szinten bekövetkezett könnyítésekre – egyre nagyobb számban mulasztják el a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségüket.

 

Tekintettel arra a tényre, hogy Hivatalunk mindig is következetes álláspontot képviselt a tekintetben, miszerint a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik az iskolarendszeren kívüli járművezető képzés, jelen tájékoztatóval szeretnénk elősegíteni az autósiskolák jogkövető magatartását.

 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az Alkotmánybíróság 2007. május 15-én, a 104/B/2003 AB határozatban kimondta, hogy „Az Fktv. 3. § (2) bekezdésében írt fogalom-meghatározásból következően felnőttképzési tevékenységnek tekintendő az iskolarendszeren kívüli járművezető képzés is, amely a 8. § (1) bekezdése értelmében csak akkor kezdhető meg, ha a jogalanyok a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek”.

 

Fentiek alapján az Alkotmánybíróság a vitatott kérdést mindaddig rendezi, amíg a jogszabályi környezet, melyben az AB határozat született jelentősen meg nem változik.

 

Tájékoztatjuk továbbá a T. Érdeklődőket, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 27. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint „Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező”. Mindezek alapján egy esetleges bírósági eljárásban azt figyelembe kell venni.

 

Tájékoztatnunk kell az érintetteket, hogy a jelen honlapon szereplő ítéletek esetében (1. és 2. számú ítéletek) az Alkotmánybírósági határozat nem került becsatolásra a peres eljárásban, de azt Hivatalunk a folyamatban lévő ügyekben már megtette.

 

A folyamatban lévő peres ügyek jogerős lezárása után a honlapunkon folyamatosan közzétesszük az ítéleteket.

 

 

Frissítve: 2011. szeptember 30.