Kérelem esélyegyenlőségi szakértő kijelölésére

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás - a külön jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével - öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, illetve áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába a külön jogszabály szerinti esélyegyenlőségi szakértőt be kell vonni.

A szakértő bevonását az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről rendelkező 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a következőképpen szabályozza:

Az FSZH a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez és felülvizsgálatához a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás kérelmére nyolc munkanapon belül a Névjegyzékben szereplő szakértők közül szakértőt jelöl ki.

 

Jogszabály alapján a kérelemnek formai megkötése nincs, de a kijelölési folyamat hatékonysága és a beérkező kérelmek gyors feldolgozása érdekében az FSZH formanyomtatványt készített a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára a szakértői kijelölési kérelmek benyújtásához. A formanyomtatvány tartalmazza a szakértői kijelöléshez szükséges releváns információkat, ezért használata javasolt, de nem kötelező az önkormányzatok és társulások számára.

A szakértői kijelölésről szóló kérelmet az alábbi címre kell beküldeni:

 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Szociális Főosztály

1089 Budapest

Kálvária tér 7.

 

A kérelem formanyomtatványa a kapcsolódó dokumentumokból letölthető.

 

 

 

 

Budapest, 2010. június 14.