2010. január 1. napjától megváltozott a szociális foglalkoztatás állami támogatásának rendszere; ezen időponttól csak a pályázaton befogadást nyert fenntartók részesülnek szociális foglalkoztatási támogatásban.