Telefonszám: 299-1060

Fax: 299-1061

E-mail cím: szocialis@lab.hu

 

A tevékenység rövid leírása: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység irányítása

 

 

A Főosztály feladatai közé tartozik:

1. Kapcsolattartás a szociális és gyámhivatalokkal, az önkormányzatok és önkormányzati társulások szociális igazgatási egységeivel;

2. a hatóságok ellenőrzésének koordinálása, különösen a kiemelt célprogramok tekintetében az ellenőrzések lebonyolításának szervezése, részvétel központi ellenőrzésekben, szakmai ellenőrzésekben;

3. a szociális és gyámhivatalok által hozott szociális tárgyú határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása során másodfokú hatósági feladatok ellátása, hatósági ügyekben felügyeleti jogkör gyakorlása 2007. július 1-től;

4. a szociális és gyámhivatalok gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyeiben a másodfokú hatósági feladatok ellátása 2007. július 1-től;

5. a Magyar Államkincstár területi szerveinek – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók intézmények egyházi és nem állami fenntartóinak normatív állami hozzájárulásával, illetve egyházi fenntartóinak kiegészítő támogatásával, valamint az egyházi és nem állami fenntartók szociális foglalkoztatási támogatásával kapcsolatos – hatósági ügyeiben másodfokú hatósági feladatok ellátása, hatósági ügyekben felügyeleti jogkör gyakorlása 2007. július 1-től;

6. a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások (az Országos Szociálpolitikai, illetve Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék, a hivatásos gondnokok nyilvántartása) vezetése, a szakértői bizottság működtetése, a szakértők képzésének szervezése;

7. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működési engedélyéhez szükséges ágazati azonosítók kiadása, az országos jelentési rendszer működtetése 2007. június 1-től.

8. A hatósági munka egységesítése, a hatósági feladatok szakmai iránymutatásaira, az ellenőrzés módszerére, az egységes eljárási szabályok kialakítására vonatkozó útmutatók, szakmai kiadványok készítése, a hatósági ügyintézők részére felkészítések, továbbképzések szervezése.

9. Részvétel az integrált foglalkoztatási, rehabilitációs és szociális ügyintézés rendszerének kialakításában, programjainak működtetésében.

10. A komplex rehabilitációs eljárások, szabályok, kialakításában és működtetésében való részvétel.