Döntés „ A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást, alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére ” címmel kiírt fejlesztési pályázati kategóriában

Örömmel értesítjük a pályázókat, hogy a nemzeti erőforrás miniszter (NEFMI), valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) mb. főigazgatója a 2010. október 11-én megjelentetett SZOC-BF-10-F kódszámú, „FELHÍVÁS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATRA: támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, az alacsonyküszöbű szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére” címmel kiírt pályázati kategóriában a bíráló bizottság javaslata alapján meghozta döntését a pályázók befogadásáról, elutasításáról és a támogatás feltételeiről.

 

Minden pályázatot benyújtott fenntartó részére elektronikus úton megküldésre kerül a befogadásról, illetve elutasításról szóló értesítés.

 

A fejlesztési pályázat forrását a 2010. évi költségvetés biztosítja, ezért a befogadott pályázatok támogatási szerződését 2010. december 31-ig a szerződő feleknek alá kell írniuk.

Ennek alapján kérjük, hogy a Fenntartók a szükséges dokumentumok beküldésékor a fenti határidőt vegyék figyelembe, továbbá a támogatási szerződések aláírásához álljanak rendelkezésre.

 

A befogadott fenntartóknak a letölthető tájékoztatóban szereplő nyilatkozatokat kell megküldeni a támogatási szerződés megkötéséhez.

-       TÁJÉKOZTATÓ - Benyújtandó nyilatkozatok és iratok a fejlesztési pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez

-       Kitöltési útmutató a FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT támogatási szerződéséhez szükséges nyilatkozatok elkészítéséhez

Továbbá tájékoztatásul megtekinthető a megkötésre kerülő támogatási szerződés.

-       Támogatási szerződés minta – támogató szolgáltatás, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-       Támogatási szerződés minta – szociális foglalkoztatás

 

Döntési listák:

 

1.      Támogató szolgálatok fejlesztési pályázata - Befogadott pályázatok

2.      Támogató szolgálatok fejlesztési pályázata - Elutasított pályázatok

 

3.      Közösségi ellátások fejlesztési pályázata - Befogadott pályázatok

4.      Közösségi ellátások fejlesztési pályázata - Elutasított pályázatok

 

5.      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztési pályázata - Befogadott pályázatok

6.      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztési pályázata - Elutasított pályázatok

 

7.      Szociális foglalkoztatás fejlesztési pályázata - Befogadott pályázatok

8.      Szociális foglalkoztatás fejlesztési pályázata - Elutasított pályázatok

 

 

Gratulálunk a nyertes pályázóknak!

 

 

2010. december 11.

 

 

FSzH főigazgató