TÁJÉKOZTATÓ- állami fenntartású szociális intézmények fenntartóinak, az önkormányzati választásokat követően, a finanszírozási valamint a támogatási szerződésben megjelölt fenntartók képviselőjének személyében bekövetkező változások bejelentésével kapcsolatosan

2010. december 6.

Tisztelt Fenntartók/Szolgáltatók!

 

Az önkormányzati választásokat követően a finanszírozási valamint támogatási szerződésben megjelöltFenntartók képviselőjének személyében is a legtöbb állami Fenntartó – többek között önkormányzatok, megyei önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, intézményfenntartó társulások - esetében változás következett be, így a korábban a finanszírozási illetve támogatási szerződésben megjelölt képviselő aláírásra nem jogosult.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Tkr.) valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) Korm. Rendelet értelmében a fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha az alábbi adatokban változás következik be:

-     Fenntartó neve,

-     székhelye,

-     adószáma,

-     Fenntartó képviselőjének neve, beosztása

-     annak a számlájának a száma, amelyre a működési támogatás folyósítását kéri,

-     Szolgáltató neve,

-     székhelye,

-     telephelye

-     ágazati azonosítója

-     működési támogatás alapjául szolgáló ellátási terület

-     támogató szolgálat feladatai elvégzésére használt gépjármű adatai

 

Ezért kérjük, hogy azon Fenntartók, akik a képviselő személyének változásában érintettek, a szerződésmódosítások elkészítéséhez szükséges dokumentumokat, úgy, mint képviselő megválasztását igazoló dokumentumok, valamint aláírási címpéldány szíveskedjenek elektronikus úton a lent megjelölt e –mail címre, vagy faxon a 06-1-459-1021 számra, továbbá postai úton az alábbi címre megküldeni:


Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Szociális Főosztály

1089 Budapest, Kálvária tér 7.

 

E-mail cím, amire a kérelmeket, dokumentumokat várjuk:

tamogato@lab.hu vagy szocfo@lab.hu

 

Tájékoztatásunk célja, hogy a 2011. évre vállalt feladatmutatók miatti szerződésmódosítások előkészítésének folyamata gördülékenyebben történjen, 2010. december hónapban a szerződő felek aláírásával.

 

Azon Fenntartók, akik a bejelentési kötelezettségüknek időközben már eleget tettek, kérem a fenti tájékoztatás figyelmen kívül hagyását.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Budapest, 2010. december 06.

Üdvözlettel:

FSZH Szociális Főosztálya