Felhívás a 2010. év során kapott működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatásból átcsoportosítani kívánt felhalmozás összegének igénybejelentésére - 2010.07.20.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése h) pontjának értelmében a támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a fenntartó részére nyújtott működési támogatás a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez - különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez – adott állami támogatás.

 A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglakoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet 1§ (2) bekezdése alapján a szociális foglalkoztatási támogatás a központi költségvetésből a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a szociális foglalkoztatás működtetéséhez, vagy fejlesztéséhez ezen belül az f.) pontban részletezett költségekre használható fel.

 

A minisztériumi előirányzatok esetén a működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatásból a felhalmozásra fordított összeget a finanszírozási / támogatási szerződés erre irányuló módosítása alapján lehet elszámolni.

 

Ezért kérjük Önöket a mellékletben csatolt adatlappontos kitöltésére, és minél hamarabbi visszaküldésére, úgy hogy a szerződés szerinti működési / szociális foglalkoztatási támogatásból azt az összeget tüntessék fel, amit felhalmozásként kívánnak elkönyvelni 2010. évben.

 

A jóváhagyott felhalmozásra fordítható összeg átcsoportosításra kerül a már finanszírozási vagy támogatási szerződésben foglalt működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatásból szerződésmódosítás keretében.

 

A szerződésben rögzítésre került összeget a 2010. év folyamán kizárólag felhalmozásra lehet fordítani, amelyet számlákkal és bizonylatokkal alá kell támasztani a helyszíni ellenőrzés során. Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem felhalmozásként kerül felhasználásra, vagy csak részben kerül, elköltésre abban az esetben a fel nem használt összeget a fenntartónak vissza kell fizetnie.

 

Felhalmozási célú támogatásként azokat a kiadásokat szükséges feltüntetni, amiből tárgyi eszköz keletkezik a mérlegben, vagy meglévő tárgyi eszközének az értéke növekszik, amit később amortizáció formájában számol el költségként.

 

Azok a fenntartók, akik a 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján támogató szolgálatokat integráltak és ennek alapján többlettámogatásra jogosultak, azoknak a többlettámogatás 50%-át a szolgáltatás fejlesztésére kell fordítaniuk. Kérjük az adatlapon a többlettámogatás felhalmozásra fordított részét is tüntessék fel külön megjelölve.

 

Minden fenntartó egyénileg kerül kiértesítésre, hogy az általa, az adatlapon megjelölt felhalmozásra fordítani kívánt összeg milyen mértékben kerül elfogadásra.

 

Ennek alapján kérjük az adatlapot kitölteni és az alábbi elérhetőségek valamelyikére elektronikus úton részünkre visszajuttatni:

 

    • e-mail-en a szocfo@lab.hu  címre
    • vagy faxon a (06-1) 459-1021 számra

 

Beküldési határidő: 2010. július 30.

 

 

További információ kérhető Bíró Endre szolgáltatási szakreferenstől a (06-1) 459-1026-os telefonszámon vagy biroe@lab.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2010. július 20.

 

 

 

                                                                                  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Szociális Főosztálya