A nappali ellátás térítési díjának (a továbbiakban térítési díjon az intézményi térítési díjat értjük) meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy

  • normatív támogatás e szolgáltatásnál az étkeztetéshez és a nappali ellátás étkezésen túli költségeihez együttesen ad hozzájárulást,
  • a térítési díjnak függnie kell attól, hogy az ellátott igényel e étkeztetést az ellátáson belül, vagy nem,
  • a térítési díjak (étkeztetéses és étkeztetés nélküli) összegét – az intézmény működési költségein és normatív támogatáson túl – az étkezést is igénybevevők összlétszámon belüli aránya, valamint az intézményen kívüli, helyi szociális étkeztetés átlagos térítési díja határozza meg.

 

Fentiek azt jelentik, hogy a nappali ellátás térítési díjának megosztására konkrét arányt, mértéket központilag számítani, megadni nem lehet. (Ha lehetne, úgy azt térítési díjakra vonatkozó jogszabály tartalmazná.) A 2007-ben közzé tett útmutató a számítás elvi metódusát jelezte, a nemzetgazdasági átlagadatok alapján, példaszerűen ismertetett egy megosztási arányt, amely azonban csak azokra az intézményekre  használható, amelynek adatai nem esnek messze a nemzetgazdasági átlagos adatoktól.

 

Számos megkeresés jelzi, hogy az intézmények egy része nem talál jó megoldást a megosztásra. Az alábbiakban a megosztás elfogadható megoldását mutatjuk be, jelezve, hogy az egyes számítási elemek esetleges hiánya hogyan pótolható.

 

A tájékoztató teljes anyaga

 

Budapest, 2009. február 23.