Szerző:  Vialto Consulting

Kutatás címe: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei foglalkoztatási főosztályainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

A kutatás ideje: 2011.

 

Összefoglaló: A közelmúltban lezajlott szervezeti és szakmai változások miatt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) megyei foglalkoztatási főosztályainak és helyi kirendeltségeinek kapacitástervezésére szükségessé vált egy új, szakmailag megalapozott módszertan kialakítása. A tervezés alapjául szolgáló kapacitás felhasználási adatok megadásában mind a 169 kirendeltség és 7 kiemelt hatáskörrel és illetékességgel működő foglalkoztatási főosztály részt vett. A kapacitás felmérés és tervezés alapját a különböző szervezetekben (kirendeltségek és foglalkoztatási főosztályok) működtetett folyamatok és azok mennyiségi jellemzői – esetszámok – alkotják. Ezen kívül számos olyan tényezőt elemeztünk, amely egy-egy szervezet kapacitás igényére hatással lehet. Ezek közül legfontosabbak a méret (regisztrált álláskeresői létszám alapján), a szervezet típus (régió, megye, kirendeltség, KSZK), illetve a munkaerő-piaci helyzet. A felmérés során a kirendeltségek és foglalkoztatási főosztályok által szolgáltatott adatok alapján került meghatározásra az egyes folyamatok kapacitás felhasználása, valamint részletesen kerültek elemezésre a folyamat kapacitás szükségletét befolyásoló tényezők. Ezeket a felmérési eredményeket és a szakmai elvárásokat figyelembe véve alakultak ki a tervezés alapjául szolgáló, folyamatokra eső egységnyi kapacitás igények.