Szerző:  dr. Frey Mária

Kutatás címe: Szintetizáló tanulmány az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú stratégiájának nemzetközi kutatási tapasztalatokkal való alátámasztásához. Javaslatok a fejlesztési irányok aktualizálására

A kutatás ideje: 2010.

 

Összefoglaló: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat előző középtávú stratégiájának megfogalmazásánál fontos kiindulópontot jelentett annak vizsgálata, hogy milyen elvárásokat fogalmaztak meg a nemzetközi szervezetek szerepével kapcsolatban, és azokat milyen formában építették be a tagállamok a munkaerő-piaci reformjaikba. Ezt a munkát folytattuk az új projekt keretében, három kutatási téma kidolgozásával. A kutatási eredményeket az alábbi tanulmányokban foglaltuk össze:

1.  Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák feltérképezése, összefoglalása a Visegrádi országokban (Dr. Berde Éva, Budapesti Corvinus Egyetem)

2.  Teljesítményértékelési rendszerek az Európai Unió tagállamaiban működő Állami Foglalkoztatási Szolgálatoknál (Dr. Frey Mária) 

3.  Integrált munkaügyi és szociális rendszerek beválásának, előnyeinek és hátrányainak áttekintése az Egyesült Királyságban, Finnországban és Németországban (Dr. Frey Mária és Kozma Ágnes)