Szerző:  dr. Frey Mária

Kutatás címe: Teljesítményértékelési rendszerek az Európai Unió tagállamaiban működő Állami Foglalkoztatási Szolgálatoknál

A kutatás ideje: 2010.

 

Összefoglaló: A teljesítménymérésen alapuló vezetés – bármely módon is végezzék – azt célozza, hogy a teljesítménymérésből származó információkat hozzárendeljék azokhoz a tevékenységekhez, amelyeket a szervezet célkitűzésének megvalósítása érdekében terveztek. Ennek elméletét és gyakorlatát tekintettük át a kutatás keretében készült tanulmányban. A kutatás fő módszerek a szakirodalom-feldolgozás és dokumentum-elemzés volt.