Szerző:  Gál Ferenc Hittudományi Főiskola

Kutatás címe: A térségi együttműködési forma és akciótervek kidolgozása a Foglalkoztatási Szolgálat és egy munkaerő-piaci szempontból lehatárolt térség több szociális szolgáltatói között, amelynek célja a térség humánerőforrás fejlesztése és a munkaerő-piaci részvétel erősítése

A kutatás ideje: 2011.

 

Összefoglaló: A tanulmány a kutatás tapasztalatainak ismertetése mellett a munkaügyi ellátórendszer és a szociális ellátórendszer integrált feladatvégzésének módozataira, tartalmi és technikai kereteire vonatkozó javaslatokat, továbbá a munkaügyi ellátórendszer szervezeti és szolgáltatás-fejlesztési programokkal elérhető hatékonyság-növelését célzó javaslatokat is megjeleníti. Ebben a feladatkörben a tanulmány az elvégzett kutatás keretében végrehajtott screening vizsgálat empirikus eredményeire támaszkodik.