I. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat

 

Belyó Pál–Ékes Ildikó

A gazdasági növekedés hosszú távú előrejelzése. A gazdasági szerkezet, a termelékenység és a munkaerő-kereslet globális előrejelzése … 13

  • Bevezetés … 13
  • Első rész: makrogazdasági prognózis … 15
  • Második rész: a foglalkoztatás ágazati jellemzői … 16
  • Harmadik rész: versenyképesség és ágazati struktúraváltozás… 17
  • A kutatás módszere … 24

 

Adler Judit

A munkaerő-struktúra alakulása 2015-ig … 27

  • A kutatási feladat … 27
  • A kutatás során alkalmazott módszerek … 28
  • A kiinduló helyzet főbb sajátosságai … 30
  • A 2015-re várható helyzet a foglalkoztatás színvonalában és szerkezetében … 35
  • Foglalkoztatás és kereset … 41
  • A vállalati mélyinterjúk tapasztalatai … 48

 

Cseres-Gergely Zsombor–Kézdi Gábor–Koltay Gábor

A magyar gazdaság ágazati létszámstruktúrájának előrejelzése 2013-ig OECD-országok ágazati létszámadatainak idősorai alapján … 53

  • Bevezetés … 53
  • Nemzetközi tapasztalatok … 54
  • A magyarországi előrejelzés esetében alkalmazott módszertan… 60
  • A becslési eredmények összefoglalása … 66

 

Hablicsek László–Kutas János

A munkaerőpiac helyzetének megítélése a 2001–2016 közötti időszakban a regionális (megyei) munkaerőmérlegek alapján … 73

  • Bevezetés … 73
  • A munkaerőmérlegek tartalma, készítésének főbb céljai… 75
  • A munkaerőmérleg főbb módszertani jellemzői … 77
  • A 2001-es helyzet főbb jellemzői … 85
  • A munkaerő-piacon várható jövőbeli folyamatokról … 92
  • Összefoglalás … 97

 

Juhász Judit–Kutas János–Rák György

Javaslat a megalapozottabb foglalkoztatáspolitikai döntésekhez szükséges információrendszerre… 105

  • Bevezetés … 105
  • A foglalkoztatáspolitika elvi igényei az információrendszerrel szemben… 107
  • Javaslatok a mai statisztikai adatbázisok és felhasználásuk korszerűsítésére … 114
  • Javaslatok a hatósági-adminisztratív adatok alkalmazási lehetőségeire; a jelenlegi feltételek helyzete… 118
  • Javaslatok a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok továbbfejlesztésére … 123

 

II. Munkaerő-piaci egyensúly és egyensúlytalanság

 

Dávid János–Fülöp Edit

A munkaerő szakmaszerkezeti kereslet-előrejelzése, a kereslet és a kínálat egybevetése … 131

  • Gazdaság, foglalkoztatás, munkaerő-keresleti előrejelzés … 131
  • Kutatásaink fókuszai, céljai, módszerei … 132
  • A munkaerő-keresleti előrejelzés-számítás globális eredményei… 137
  • A munkaerő-kereslet és -kínálat egybevetése … 140
  • A kereslet–kínálat feszültségpontjai, javaslatok feloldásukra … 149
  • Az előrejelzés eredményeinek hasznosíthatósága… 154

 

III. Alkalmazott kutatások a kínálat és a kereslet egymásra találásának elõsegítésére

 

Bacher Konrádné–Borbély Tibor Bors–Fekete Ágnes–Lõrincz Leó–Molnár Klára–Seresné Győri Ibolya–Solymos András Péterné–Susányi Mária Magdolna

A kompetencia alapú foglalkozási kódrendszer kidolgozása a bejelentett munkaerő-igényeknél és az állást kereső személyeknél … 157

  • A kompetenciák fogalma a munkaerő-piacon és a szakképzésben…157
  • Informatikai lehetőségek a kompetencia alapú állásközvetítés rendszerének kialakítására … 171

 

Temesfalvi Miklós

Az aktív eszközök és munkaerő-piaci programok monitoring rendszerének fejlesztése … 182

  • Bevezető… 182
  • Közvetítések követése… 189
  • Munkaerő-piaci programok monitoringja … 190