Előszó (Komáromi Róbert)

 

A Kutatási évkönyv szerkesztési szempontjai (Munkácsy Ferenc)

 

Foglalkoztatáspolitikai feladatok, a munkaerő-piaci intézményrendszer fejlesztése az Európa 2020 Stratégia tükrében (Frey Mária)

 

I. A munkaügyi szervezet feladatkörének, tevékenységének modernizálását megalapozó tanulmányok

 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-közvetítésének és munkaerő-piaci szolgáltatásainak vizsgálata 2004 és 2009 között

Berde Éva

 

A foglalkoztatási törvényben rögzített és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett, továbbá az ezeken kívül szabályozott és bonyolított aktív munkaerő-piaci eszközök értékelése a 2004-2009. közötti időszakban

Frey Mária

 

Aktív munkaerő-piaci politikák komplex értékelése kutatáshoz önkormányzati felmérés készítése és értékelése

MP 2002 Gazdaság- és Társadalomkutatási Kkt.

 

Értékelő tanulmány az Állami Foglalkoztatási Szolgálat és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2004-2009 között indított munkaerő-piaci programjairól, valamint a 2009. évi válságkezelési programokról

Humánerő Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

 

Aktív eszközök, munkaerő-piaci programok kontrollcsoportos, többváltozós értékelése

Consulting’95 Bt.

 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat ismertségének, a felhasználói csoportok elégedettségének, az ÁFSZ munkaerő-forgalmi részesedésének vizsgálata

IPSOS Zrt.

 

Szintetizáló tanulmány az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú stratégiájának nemzetközi kutatási tapasztalatokkal való alátámasztásához.

Javaslatok a fejlesztési irányok aktualizálására

Frey Mária

 

II. Az életpálya-tanácsadási rendszer kialakításához kapcsolódó kutatások

 

Életpálya-tanácsadási rendszer kialakítása Magyarországon

A.G. Watts

 

A hazai pályaorientációs szabályzók áttekintése. Javaslattétel egy nemzeti szintű szabályzó és finanszírozási rendszerre

Princzinger Ügyvédi Iroda

 

A pályaorientációs/karrier-tanácsadás hatékonyságának és költségráfordításainak vizsgálata gazdasági szempontból

KOPINT-TÁRKI

 

III. A foglalkoztatáspolitika egyes elemeinek működését, eredményességét vizsgáló kutatások

 

Kis- és középvállalati politika. A fejlesztéspolitikával kapcsolatos vállalkozói elvárások és a vállalkozások kapcsolatai, bizalmi infrastruktúrája Magyarországon

Hétfa Kutatóintézet Kft.

 

Zöld gazdaságélénkítés

Lélegzet Alapítvány

 

Tanulmányok a határmenti régiók gazdasági és munkaerő-piaci helyzetéről és lehetőségeiről, foglalkoztatást segítő támogatásokról

KOPINT-TÁRKI

 

A munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra

Dél-Dunántúli Humánerőforrás Nkft.

 

IV. Fókusz: egymillió új munkahelyért

Az egymillió új munkahely létrehozásához kapcsolódó háttértanulmányok(összeállította: Munkácsy Ferenc)

 

Rövidítések jegyzéke