​​​​​

Tájékoztató a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatról

 

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kapcsolatok működéséhez, és megelőzze, illetve feloldja a kollektív munkaügyi vitákat.


A Közép-Magyarország régió területére vonatkozóan hazai forrásból a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkársága működteti a tanácsadási, békéltetési, közvetítési, egyeztetési és döntőbíráskodási szolgáltató tevékenységet független pártatlan, konfliktusok kezelésében járatos, felkészült szakemberek (munkajogászok) közreműködésével.

A Szolgálat az Észak-Magyarország régió, az Észak-Alföld régió, a Dél-Alföld régió, a Dél-Dunántúl régió, a Közép-Dunántúl régió és a Nyugat-Dunántúl régió területén a GINOP 5.3.3-18 kódszámú projekt keretében működik. 
 A Szolgálat elérhetősége a projekt régióban: https://www.munkaugyivitarendezes.hu/
A Szolgálat jogi hátterét az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet biztosítja.

A szolgálat feladatai:

  • Segíti a kollektív munkaügyi érdekviták szereplőit, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással.
  • Támogatja a kommunikációt, a közös álláspont kialakítását.
  • Hozzájárul a konfliktushelyzet megszüntetéséhez, a munkahelyi béke helyreállításához, megtartásához.

Ki fordulhat a szolgálathoz?

  • munkáltató/munkáltatói érdekképviseleti szervezet,
  • munkáltató fenntartója,
  • üzemi tanács/közalkalmazotti tanács,
  • szakszervezet/szakszervezeti szövetség.
Az egyéni vitás kérdések rendezése nem tartozik a Szolgálat hatáskörébe! A Szolgálat eljárása a felek részére – legfeljebb 8 tárgyalási napra – díjmentes.

Kapcsolatfelvétel (Közép-magyarországi régió):

  • E-mail címünk: tpo@pm.gov.hu 
  • Telefonszámunk​: (a szervezeti koordinátor telefonos elérhetősége)

Tanácsadóink (Közép-magyarországi régió):


DR. FEHÉR MARIANN ANDREA

Foglalkozás: HR business partner/munkajogász

Szakképzettség: jogász

Tanfolyamok: munkajogi szakjogász

Nyelvismeret: angol, német

Speciális területek: multinacionális környezetben szerzett HR és munkajogi tapasztalat, kollektív munkajogi ismeretek (pl. érdekegyeztető tárgyalások támogatása, üzemi tanács választás), M&A projektek munkajogi támogatása

DR. FODOR T. GÁBOR

Foglalkozás:  ügyvéd

Szakképzettség: jogász

Nyelvismeret: angol, német, svéd

Speciális területek: munkajog

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület: Dr. Fodor T. Gábor munkajogra specializált ügyvédi praxisát 2000-ben alapította, azóta – egy néhány éves, a munkajogi államigazgatásban eltöltött időszak kivételével – jellemzően multinacionális cégeket és az azoknál működő szakszervezeteket lát el munkajogi tanácsokkal. Magas szinten beszél angolul és németül, rendszeresen publikál és előad munkajogi témákban. A Munkajog Nagy Kézikönyve társszerzője, az EIRO egyik magyarországi szerzője, a jogi szakvizsga bizottság cenzora, számos munkajogi tanulmány szerzője.

Kedvenc tudományos témája a munkaidős irányelv és annak hazai átvétele, emellett a munkajog céljával, szerepével is foglalkozik. A Ferencz, Fodor & Kun Ügyvédi Társulás tagja.


 DR. JAUERNIK MIKLÓS ÁDÁM
​ ​
Foglalkozás: jogász

Szakképzettség: jogász, Mediation Practitioner Certificate

Tanfolyamok:
· Mediation Certification Career and Professional Development Program
· A Rézler-ösztöndíj keretében (a mediáción túl) munkajog (2 tárgy), választottbíráskodás, tárgyalástechnika órák teljesítése
· Fair Trials International-Practitioner Training
· International Excellence Programme on European and Comparative Competition Law (Radboud University Nijmegen, Faculty of Law)
· Erasmus-ösztöndíj keretében, Hollandiában az Európai Unió jogával kapcsolatos tárgyak (3), valamint Project Lobbyplan, HR, Cultural Studies, Legal Skills órák teljesítése

Nyelvismeret: angol

Szakmai tevékenység:
Egyetemi évei alatt és utána ügyvédi irodáknál és gazdasági társaságoknál dolgozott/dolgozik. Elsősorban munkajoggal (annak majdnem minden területével) és a polgári jog több területével, határterületével foglalkozik. A Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíjasaként Új-Mexikó tagállamban (USA) mediált, mint önkéntes mediátor.
dr Pál Lajos.jpg
DR. PÁL LAJOS
​ ​
Foglalkozás: ügyvéd

Szakképzettség:
jogász,  jogi szakvizsgával rendelkezik

Nyelvismeret: német

Főbb kutatási területek: kollektív munkajog (kollektív szerződés, sztrájk), munkaidő és díjazás

Publikációk: 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázis.

Magyar Munkajogi Társaság titkára, a Károli Gáspár Egyetem Munka- és Szociálisjogi tanszékén megbízott oktató


DR. KUN ATTILA
​ ​

Foglalkozás: egyetemi docens, tanszékvezető, ügyvéd

Szakképzettség: jogász, „Európa-politika" szakértő, PhD-fokozat, EMSS- Master A. (MA) Diploma (Összehasonlító európai szociális jogi Master-képzés angol nyelven), habilitáció, jogi szakvizsgával rendelkezik

Nyelvismeret: angol, német

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület:

Főbb kutatási területek: kollektív munkajog / munkaügyi kapcsolatok; transznacionális és nemzetközi munkajog; munkajogi kárfelelősség; CSR: vállalatok társadalmi szociális felelőssége; munkáltatói egyoldalú aktusok (szabályzatok stb.); transznacionális vállalati megállapodások; "Business & Human Rights"

Publikációk:  lásd Magyar Tudományos Művek tára (MTMT) adatbázis.

Számos munkajogi, munkaügyi szervezet tagja, mint például MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Tudományos Bizottságának Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága, Magyar Munkajogi Társaság, Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság, Nemzetközi Munka- és Szociális Jogi Társaság.


 DR. VOJNOVICS IBOLYA
​ ​
Foglalkozás: ügyvéd

Szakképzettség: jogász, szociológus, igazgatásszervező

Tanfolyamok: mediátor (Federal Mediation and Conciliation Service USA által tartott 2010.), mediátor (Art Legis által tartott 2014.), munkajogi továbbképzés, közigazgatás vezetési ismeretek, projektmenedzser képzés, HEFOP szociális képzés

Nyelvismeret: német, angol

Speciális területek: munkaügyi konfliktusok kezelése, kiemelten a köztisztviselői, közalkalmazotti szférában, szociális, oktatási, kulturális, egészégügyi terület, önkormányzati, intézményi nagyvállalati egyezetetések, terület- és településfejlesztés, szervezés, tárgyalásvezetés.

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület:
Közel 30 évet tevékenykedett a közigazgatás különböző szintjein és területein. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a munkajog gyakorlati alkalmazásában, mint munkáltató. 2010-2015. között a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja. Szerepel az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékében, több sikeres mediációt folytatott le.
Gyakorlatot szerzett az alábbiakban:
· helyi érdekegyeztetés,
· önkormányzati, intézményi és egyéb munkahelyi konfliktusok kezelése,
· hátrányos helyzetű személyekkel való foglalkozás, kapcsolattartás állami, önkormányzati, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel,
· kodifikáció, belső szabályzatok készítése,
· törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálatok lefolytatása,
· képzések és továbbképzések szervezése, tartása,
· jogi ismeretek és társadalomismeret, szociológia oktatása

DR. ZEMPLÉNYI ADRIENNE
​ ​
Foglalkozás: jogi főreferens, szakmai tanácsadó

Szakképzettség: jogász, érdekérvényesítési szakértő, jogi szakvizsgával rendelkezik

Tanfolyamok: USA FMCS közvetítői diploma

Speciális területek: egyéni és kollektív munkajog, alkotmányjog, a foglalkoztatási jogviszonyok során felmerülő alapjogi problémák

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület:
1994-től polgári ügyszakos bíróként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd 2004 óta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala jogi főreferense, szakmai tanácsadója, egy ideig HR vezetője. 2009-ben a „Sztrájkjogi projekt”, 2012-ben „A Munka Méltósága” majd 2013-ban "A fiatalok foglalkoztatása" című egész éves ombudsmani projektek vezetője. A projektek vizsgálati eredményeit bemutató kötetek szerzője, szerkesztője. Tanácsadóként, közvetítőként több ízben közreműködött a különböző ágazatokban zajló kollektív érdekviták sikeres feloldásában. Rendszeresen részt vesz a foglalkoztatást érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében.
2008-tól a Jogi Szakvizsga Bizottság, 2010-2015-ig a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja.

Letölthető névjegyzék

 

 

Az egyéni vitás kérdések rendezése nem tartozik a Szolgálat hatáskörébe! A Szolgálat eljárása a felek részére – legfeljebb 8 tárgyalási napra – díjmentes.

Hogyan lehet igénybe venni a szolgálatot ?


Az eljárás a fél (tanácsadás)/felek (békéltetés, közvetítés, egyeztetés, döntőbíráskodás) írásbeli kérelmével indul, amelyet a tpo@pm.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

A letölthető tájékoztató

    

Kapcsolódó dokumentumok:

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat Szervezeti, Eljárási és Magatartási Kódexe