A Létszámleépítések megelőzése és kezelése GINOP 5.3.10-17-2017-00001 munkaerőpiaci program ismertetése.

 
 

Ez a projekt 2018. január 1-jével indult el.
A Közép-magyarországi régió kivételével az ország teljes területére kiterjed.
A projekt az Európai Szociális Alapból támogatásban részesül.

 

Átlépés a csoportos létszámleépítési szándék illetve döntés bejelentésére szolgáló online rendszerhez >>


A Létszámleépítések megelőzése és kezelése projekt kedvezményezettje
Pénzügyminisztérium és a kevésbé fejlett régiók megyei kormányhivatalainak konzorciuma.

 

A projekt szerződött támogatási összege és támogatási mértéke
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 5 Mrd Ft, a támogatás mértéke 100%.

 


A Létszámleépítések megelőzése és kezelése projekt célja
A munkaerőpiaci program célja segítséget nyújtani az újbóli elhelyezkedésben, a munkanélkülivé válás megelőzésében — még a munkaviszony megszűnését megelőzően — a bejelentett csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalónak vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik.
A Létszámleépítések megelőzése és kezelése projekt célcsoportjai
A munkaerőpiaci programba az a munkavállaló vonható be, akit a munkáltatója által bejelentett csoportos létszámcsökkentés érint, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte. Amennyiben a projektben való részvételhez a munkavállalót mentesíteni szükséges a munkavégzése alól, arról az azt lehetővé tévő munkaadójának és a kormányhivatalnak megállapodnia szükséges.

 

A projekt megvalósítás időtartama
2018.01.01 - 2020.12.31.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a projekt nem irányul azon munkavállalók segítésére, aki nem állnak létszámleépítés alatt. Azon munkavállalók esetében, akik munkaviszonyban állnak és rendszeres foglalkoztatásuk (tehát munkahelyük megtartása) képzés nélkül nem biztosítható, azok esetében más, hazai forrásból támogatott képzési támogatás kérelmezhető.

Átlépés a hazai forrású képzési támogatás bemutatásához >>


 

A Létszámleépítések megelőzése és kezelése projekt elemei


A megyei kormányhivatal az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel – vele közösen – egyéni programtervet készítenek a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül: 
 
Képzési költség (tanfolyami díj) támogatása >>
 
 
Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás (kizárólag a munkaviszony megszűnését követő képzési időszakra nyújtható)
 
Képzéshez kapcsolódó helyi/helyközi utazás költségtámogatása
 
Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása (kizárólag a munkaviszony megszűnését követő képzési időszakra nyújtható)
 
Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása (kizárólag a munkaviszony megszűnését követő képzési időszakra nyújtható)
 
Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása (kizárólag a munkaviszony megszűnését követő képzési időszakra nyújtható)
 
Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása (kizárólag a munkaviszony megszűnését követő képzési időszakra nyújtható)
 
Szolgáltatás (például egyéni fejlesztési terv készítése, álláskeresési technikák oktatása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, munkaközvetítés, munkaerőpiaci mentori szolgáltatás) díjának megtérítése
 
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
 
Szakmai (képzéssel kapcsolatos) alkalmassági vizsgálat

További tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

 


Budapest, 2018. január

 

Frissítve: 2018. október