"Út a munkaerőpiacra" GINOP 5.1.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci program ismertetése

Ez a projekt 2015. október 1-jével indult el. (Ez a csaknem országos projekt nem terjed ki a Közép-magyarországi régióra, ahol ugyanezen célokat a VEKOP 8.1.1-15 projekt biztosítja.)

 

A projekt az Európai Szociális Alapból támogatásban részesül.

 

Az "Út a munkaerőpiacra" projekt célja

Az "Út a munkaerőpiacra" kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci program célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.

 

Az "Út a munkaerőpiacra" projekt célcsoportjai

A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, a szolgáltatást igénylők és közvetítést igénylők azon körére, valamint azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő. A program-előkészítés során figyelem fordul az inaktívakra is (a felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplőkre).

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok számára az Ifjúsági Garancia Programok állnak rendelkezésre.

 

Az "Út a munkaerőpiacra" projekt elemei

A megyei kormányhivatal az általa alkalmazott projektelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel - vele közösen - egyéni programtervet készítenek a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül:

 

Képzési költség támogatása


Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás


Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása


Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása


Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása


Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása


Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása


Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás


Bérköltség-támogatás


Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése


Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása


Vállalkozóvá válás támogatása


Lakhatási támogatás


Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése


Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás


Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása


Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása


Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása


Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése


Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése

 

További tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

 

 

Budapest, 2016. február