Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci program ismertetése
 
 

 

 
Ez az Ifjúsági Garancia projekt 2015. január 1-jével indult el. (Ez a csaknem országos projekt nem terjed ki a Közép-magyarországi régióra, ahol ugyanezen célokat a VEKOP 8.2.1-15 projekt biztosítja.)

A projekt az Európai Szociális Alapból, valamint — az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban — az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül

 

 

Az Ifjúsági Garancia projekt kedvezményezettje
Pénzügyminisztérium és a kevésbé fejlett régiók megyei kormányhivatalainak konzorciuma
A projekt szerződött támogatási összege és támogatási mértéke
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 186Mrd Ft, a támogatás mértéke 100%.
Az Ifjúsági Garancia projekt célja
A fiatalok belépésének segítése a munka vagy a tanulás világába, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal, vállalva, hogy a munka vagy tanulás világába történő ajánlat megtételére meghatározott időn belül (ez jelenleg négy hónap) kerüljön sor a fiatal számára.
 Az Ifjúsági Garancia projekt célcsoportjai
A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon — akár szolgáltatást, közvetítést igénylőként — nyilvántartottak az állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha annak nyilvántartásában a projektbe vonást megelőzően még semmilyen módon nem szerepeltek.
A projekt megvalósítás időtartama
2015.01.01. – 2021.10.31.
 Az Ifjúsági Garancia projekt eredményei 
letöltés

Az Ifjúsági Garancia projekt elemei

A megyei kormányhivatal az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel – vele közösen – egyéni programtervet készítenek a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül: 


 

Képzési költség támogatása>>


 

Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás


 

Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása


 

Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása


 

Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása


Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása


Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása


 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás>>


 

Bérköltség-támogatás>>

  
Munkába járáshoz kapcsolódó  utazás költségeinek megtérítése>>


 

Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása>>

 

Vállalkozóvá válás támogatása>>

 

Lakhatási támogatás>>


 

Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése


Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás


Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása


 

Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása


Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása 


Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése


Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

 

További tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2018. október