​A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők arányát, mindez rögzítésre került Magyarország Konvergencia Programjában is. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre.


A kibővített program három pillérre építkezik:
 • a közfoglalkoztatásból kilépők elhelyezkedési juttatást vehetnek igénybe sikeres nyílt piaci elhelyezkedésük esetén,
 • lehetőség van a foglalkoztatást biztosító munkahelyen bérköltség támogatással szakmai segítő igénybevételére,
 • munkaerőpiaci szolgáltatások kerülnek biztosításra. 
   
  A közfoglalkoztatott mellé – az elsődleges munkaerőpiac által támasztott feltételeknek történő megfelelése érdekében – szükséges egy szakmai segítő, patronáló igénybevétele, hogy minél több, a közfoglalkoztatásból kilépett egyén váljon alkalmassá a tartós piaci munkavégzésre.

  A szakmai segítés célja a korábban közfoglalkoztatott személy szakmai munkájának, fejlődésének, munkahelyi beilleszkedésének segítése. A konstrukció keretében a munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő támogatása érdekében – havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre, legfeljebb 3 hónap időtartamig.

  A kibővített „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program keretében nyújtott támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi kerete biztosítja. A program összköltsége 7,5 milliárd Ft.


Az elhelyezkedési juttatás iránti igénybejelentés a https://eht.munka.hu webes felületen is kezdeményezhető.


A munkaerőpiaci program 2017. március 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.

 

Bővebb tájékoztatás érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályával, amelynek elérhetőségéről, nyitva tartási idejéről a https://illetekes.munka.hu/ linken tájékozódhat.

 

 

Letölthető részletes tájékoztató