​A TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések,

 valamint TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén


Magyarország Kormánya az Európai Unió Bizottságával kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklését, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, a foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés támogatását, és a foglalkoztatási szint emelését. A cél elérését a Kormány a megyei önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, megyei szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani.
Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá.

A fenti célok érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében meghirdetett munkaerőpiaci programok:
TOP-5.1.1    Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
TOP-5.1.2    Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-6.8.2    Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében


A programok olyan foglalkoztatás és gazdaságfejlesztési kezdeményezések, megállapodások, paktumok megvalósítására szolgálnak, amelyek célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, önkormányzatnak, a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a stratégiai célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

A megyei kormányhivatalok megkerülhetetlen, kötelező konzorciumi partnerek. Elsődleges feladatuk a teljes támogatási keret nagy részét kitevő, a célcsoport képzéséhez és foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek ellátása.


A TOP programok támogatási főbb elemei:

  • foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
  • bérköltség-támogatás
  • munkáltatói szándékon alapuló képzés támogatás
  • munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtás
  • csoportos személyszállítás
  • helyközi utazás támogatás
  • vállalkozóvá válást elősegítő támogatás 
 
​Célcsoportok: álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak
​A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek (a felsorolás nem jelent prioritást)
​1.​Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
​2.​25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
​3.​50 év felettiek
​4.​GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
​5.​Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
​6.​Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek **(a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) ­
​7.​Megváltozott munkaképességű személyek
​8.​Roma nemzetiséghez tartozó személyek
​9.​A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők:
azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik — a „Főbb programelemek (támogatások és szolgáltatások) nyújthatósági táblája” szerinti, esetükben nyújtható támogatásokkal — a versenyszférába visszavezethetők.
(Akik 30 napnál régebben léptek ki, más célcsoportok szerint vonhatók be a programba. Más célcsoport mentén vonhatók be azok a 30 napnál nem régebben kilépettek is, akik nem a fenti támogatásokkal vezethetők vissza a versenyszférába.)
10.Inaktívak

 

A Budapest Főváros és Pest megye kivétel valamennyi megyében meghirdetett munkaerőpiaci programokkal kapcsolatban további tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal a székhelye, telephelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához. A járási hivatalok elérhetőségéről, nyitvatartási idejéről ezen a linken tájékozódhat: https://illetekes.munka.hu/