"Út a munkaerőpiacra" VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci program ismertetése
 
 

 

Ez a projekt a Közép-magyarországi régióban valósul meg. (Az ország egyéb régióiban ugyanezen célokat a GINOP 5.1.1-15 projekt biztosítja.)

 

A projekt az Európai Szociális Alapból támogatásban részesül.

 

Az "Út a munkaerőpiacra" projekt kedvezményezettje
Pénzügyminisztérium, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal konzorciuma.
A projekt szerződött támogatási összege és támogatási mértéke
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 17,8 Mrd Ft, a támogatás mértéke 100%.
Az "Út a munkaerőpiacra" projekt célja
Az "Út a munkaerőpiacra" kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci program célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.
Az "Út a munkaerőpiacra" projekt célcsoportjai
A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, a szolgáltatást igénylők és közvetítést igénylők azon körére, valamint azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő. A program-előkészítés során figyelem fordul az inaktívakra is (a felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplőkre).
A projekt megvalósítás időtartama
2015.12.01. – 2021.10.31.
 Az "Út a munkaerőpiacra" projekt eredményei 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok számára az Ifjúsági Garancia Programok állnak rendelkezésre.

 

Az "Út a munkaerőpiacra" projekt elemei

A fővárosi/megyei kormányhivatal az általa alkalmazott projektelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel - vele közösen - egyéni programtervet készítenek a járási/kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül:

 

Képzési költség támogatása

Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás

Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása

Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása

Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása

Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása

Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

Bérköltség-támogatás

Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése

Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

Vállalkozóvá válás támogatása

Lakhatási támogatás

Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése

Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás

Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása

Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása

Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése

Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése

 

További tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

 

 

Budapest, 2016. február

 

Frissítve 2018. október