2009. október 17-én a magyarországi EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) immár negyedik alkalommal szervez nemzetközi információs- és állásbörzét. A rendezvényre összesen 17 európai országból érkeznek munkáltatók vagy tanácsadók, a szervezők az eddigieknél is több érdeklődőre számítanak. Az álláskeresők az eseményen közvetlenül találkozhatnak a külföldi munkaadókkal, megismerhetik az állásokat kínáló országok munkavállalással kapcsolatos szabályait és jogi segítséget is kaphatnak – teljesen ingyen.

 

 

A magyarországi EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) 2009. október 17-én (szombaton) 10–18 óra között tartja a 4. Nemzetközi Információs- és Állásbörzét, Budapesten a Magyar Telekom Székház aulájában (I., Krisztina krt. 55.). A részvétel és az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele továbbra is ingyenes, a rendezvénnyel kapcsolatos információk pedig www.nemzetkoziallasborze.hu oldalon található meg.

 

A tavaly megtartott két Nemzetközi Állásbörzét (2008. április 18. és október 11.) is már nagy látogatottság jellemezte – egyenként mintegy 3500, összesen kb. 7000 résztvevő –, azaz a válságot megelőzően is nagy érdeklődés övezte a külföldi munkavállalási lehetőségeket. A tavalyi Nemzetközi Állásbörzék, valamint az idén megrendezett hazai és nemzetközi állásbörzék tapasztalatai alapján ezúttal 4-5000 látogatóra számítanak a szervezők. (Az általános érdeklődés növekedését jól mutatja, hogy a Brüsszelben megrendezett „Job Days 2009” rendezvényre, előzetesen 9000 online regisztráció történt, a rendezvényt pedig meglátogatta az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso úr is.)

 

Az Európai Bizottság által kiadott szeptember havi munkaerő-piaci monitor adatai szerint az EU-ban az átlagos munkanélküliségi ráta 9%, és bár a munkaerőpiac stabilizálódni látszik, a legmagasabb értékek 2010 év első felében várhatók. A válság által leginkább érintett ágazatok az ipar, építőipar, a kereskedelem, a szállítmányozás és a szolgáltatások.

A gazdasági válság óhatatlan magyarországi velejárója a munkalehetőségek beszűkülése, a munkavállalók utcára kerülése. Mindeközben az Európai Unióban hivatalosan jelenleg is több mint 600.000 álláslehetőség vár betöltésre, és egy-egy állás megszerzéséhez sokszor csak a munkaerő megfelelő mobilitása – azaz a munkalehetőség helyén történő megjelenése – hiányzik. Éppen ezért a Bizottság a földrajzi mobilitást a válságkezelés egyik alapvető eszközének tekinti, és ezen a téren fokozott aktivitást vár a tagállamok foglalkoztatási szolgálataitól is.

 

Az Egyesült Királyságban például – ahol a regisztrált álláskeresők száma elérte a 2,4 millió főt – 2009 tavaszán az EURES szolgáltatásait beemelték a foglalkoztatási szolgálat alapszolgáltatásai közé, vagyis már az első interjú alkalmával felhívják az álláskereső figyelmét a más tagállamban történő munkavállalás lehetőségére.

Ezzel az eddig jelentős számú uniós munkavállalót befogadó ország a mobilitás ösztönzésével igyekszik kezelni a munkaerőpiaci problémákat. Ez a jelenség a belföldi mobilitásban is megfigyelhető, ugyanis a szigetországban már korábban letelepedett migráns munkavállalók nem hagyják el az országot, hanem más, korábban kevésbé népszerű, de munka- lehetőségekben gazdagabb régiókban, városokban próbálnak szerencsét.

 

A 4. Nemzetközi Információs- és Állásbörzén a rendezvény nevéhez híven a megfelelő állás megtalálásán túl lehetőséget kínálnak a külföldi tanácsadókkal történő találkozásra is. Ez kiváló lehetőséget nyújt a munkavállaló saját készségeinek, képességeinek hazai környezetben, kockázatmentesen és költséghatékonyan történő felmérésére, és a személyes tapasztalatokon alapuló döntés meghozatalában. Az érdeklődők sok, később feleslegesnek bizonyuló utazást és munkát spórolhatnak meg így.

A börze elsődleges célcsoportját a szakképzett, nyelvet beszélő munkavállalók képezik.

Az EURES stand mellett újdonságként jelenik meg az Életpálya Tanácsadás, ami lehetőséget nyújt a munkavállalást akadályozó, és a döntést befolyásoló tényezők feltérképezésében (pl.: átképzés, nyelvi képzés stb. szükséges a további sikeres hazai, vagy külföldi álláskereséseshez).

 

A börzére összesen 17 országból érkeznek munkáltatók vagy tanácsadók. Összesen 13 külföldi munkáltató érkezik 7 tagállamból, és 15 tagállamból érkeznek tanácsadók:

 

Ausztria

munkáltató / tanácsadó
Csehország tanácsadó
Dánia munkáltató / tanácsadó
Egyesült Királyság munkáltató / tanácsadó
Finnország tanácsadó
Franciaország tanácsadó
Hollandia munkáltató
Írország munkáltató / tanácsadó
Lengyelország tanácsadó
Málta munkáltató
Németország munkáltató / tanácsadó
Norvégia tanácsadó
Románia tanácsadó
Svájc tanácsadó
Svédország tanácsadó
Szlovákia tanácsadó
Szlovénia tanácsadó


 

A munkáltatók és a tanácsadók mellett partnerszervezetek (pl.: Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Nemzeti Pályainformációs Központ, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) is megjelennek, akik a munkavállalással kapcsolatos további fontos információkra (migráns tudnivalók, önéletrajzírás, mobilitás a határmenti régiókban stb.) hívják fel a figyelmet.

 

Kik járnak a nemzetközi állásbörzére?

A tavaly októberben tartott 3. Nemzetközi Állásbörze résztvevői által kitöltött kérdőívek alapján elmondhatjuk, hogy a nemek aránya kiegyensúlyozottá vált, szinte azonos számú hölgy és úr vett részt a rendezvényen. A korosztályos megoszlás ezzel szemben sokkal szegmentáltabb, a résztvevők közel fele (45,4%) 26-35 éves, egynegyedük pedig 25 éves vagy annál fiatalabb. Mindazonáltal nem csak a fiatalok rendezvénye a börze, a résztvevők 7 százaléka vallotta magát 50 évesnél idősebbnek.

Az állásbörzén résztvevők közül felülreprezentáltak a felsőfokú végzettséggel rendelkező látogatók, mivel a megjelenteknek több mint fele főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezett. A jelek szerint a résztvevők érzékelik a valós igényeket is, ugyanis a szakközépiskolai végzettségűek arányukban immár megelőzik a gimnáziumi végzettséggel rendelkezőket.

A megkérdezettek jelentős részének van már külföldi munkatapasztalata, a válaszadók közel négytizede (38,5%) dolgozott már külföldön. A válaszadók leginkább a szállodaiparban, idegenforgalomban, vendéglátásban dolgoztak, jellemzően kevesebb, mint 1 évet (41%), vagy 1-3 évet (41%). A korábbi munkavállalás legnépszerűbb helyszínei sorrendben Németország és Nagy-Britannia, ahol összesen a válaszadók hattizede dolgozott. További népszerű munkahely volt az USA, Ausztria, illetve további EU-s országok.

Saját bevallása szerint nyelvismerettel a megkérdezettek 92,6 százaléka rendelkezik, a leginkább ismert és beszélt nyelv – a várakozásoknak megfelelően – az angol és a német, amit a francia és a spanyol követ.  Az angol és a német nyelv a tekintetében elmondható, hogy viszonylag sokan nemcsak alapszinten, hanem jó vagy kiváló szinten is ismerik, használják azt, egyéb nyelvek esetében sajnos nem ilyen kedvező a kép.

A börze látogatóinak túlnyomó többsége – 88,2 százalék – tervezi, hogy a közeljövőben külföldön vállal munkát. Az országok népszerűségi listája élén Nagy-Britannia áll, a külföldre vágyók közel fele jelölte meg célországként, de Németország (25%), Ausztria (23%) és Hollandia (16%) is sokak érdeklődésére tarthat számot.

A munkavállalás tervezett hosszát a megkérdezettek 40 százaléka nem tudta megmondani, egyharmaduk 1-3 évben, további egynegyedük pedig több mint 3 éves munkavállalásban gondolkodik. Kevesebb mint 3 százalék azok aránya, akik 1 évnél rövidebb időtartamban gondolkoznak, tehát jellemzően inkább hosszabb távra terveznek a résztvevők.

 

***

 

Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) 1993-ban jött létre és 31 európai ország Állami Foglalkoztatási Szolgálatát tömöríti magában. Tagjai az Európai Gazdasági Térség országai: az EU-tagállamok, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc.

A magyarországi EURES hálózat célja, hogy tájékoztatást, útmutatást és tanácsadást nyújtson az érdeklődők számára az Európai Gazdasági Térség álláslehetőségeiről, valamint élet- és munkakörülményeiről, illetve hogy segítséget nyújtson azon munkáltatók számára, akik más országokból érkező munkavállalókat szeretnének alkalmazni.

Az EURES hálózat itthon 30 tanácsadóval rendelkezik (foglalkoztatási főosztályok és FSZH), így gyakorlatilag minden régióban/megyeszékhelyen elérhetők a szolgáltatásai, továbbá a közel 200 foglalkoztatási osztályon EURES asszisztensek szolgálnak alapinformációkkal az álláskeresők részére.

 

 

További sajtóinformáció:

VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda

Nagy Ákos

telefon: (1) 350-6951, ill. (20) 933-1801

e-mail: nagy.akos@vmkomm.hu

 

 

Budapest, 2009. október 08.