Laky Teréz emlékének

A magyar munkaerő-piac, a foglalkoztatás és a munkanélküliség állapotáról évenként készülő tanulmánykötetet Laky Teréz indította el 1993-ban, és írta és szerkesztette éveken keresztül. A 2005. évi kötetet azonban már nem tudta befejezni…

Az anyag zöme, a statisztikai táblák és az 1.-3. és 7. fejezetek már 2005 augusztusáig elkészültek, ezért mi, a munkatársai úgy gondoltuk, hogy befejezzük és – ha egy kicsit késve is – megjelentetjük az ez évi kiadványt is Laky Teréz munkássága tiszteletéből és azért is, mert tudjuk sokan várják a munkájukhoz szükséges adatokat, elemzéseket.

Megőriztük a kiadvány kialakított szerkezetét és az addig elkészült statisztikákat használtuk fel, mert így vannak összhangban a megírt szöveggel és így illeszkedik a kiadvány az eddig kiadottak és a remélhetően következők sorába.
Magyarország munkaerő-piaca 2004. május 1. óta része az EU munkaerő-piacának; s a másik kilenc új tagországgal együtt kötelezettséget vállalt a közös foglalkoztatáspolitikai célok teljesítéséért.