A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 54. § (3) bekezdése alapján: a munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

 

Indokolt esetnek  kell tekinteni - az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint - különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

 

Amennyiben olyan változás/változtatás következik be, pl. az alkalmazott tevékenységben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkavégzés módjában, a munkaszervezésben, a munkavédelmi követelményekben, a műszaki fejlődésben vagy a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi ismeretekben, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségét és biztonságát meghatározó munkakörülményekre, illetve a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó kockázatokra, akkor szükségessé válik a kockázatértékelés ismételt elvégzése. Erre nem lehet általános, minden munkahelyre érvényes szabályt meghatározni.

                               A kép illusztráció                            A munkáltatónak, a munkavédelmi szakembernek, illetőleg a foglakozás-egészségügyi szolgálatnak az adott munkahely, illetve tevékenység konkrét körülményei alapján kell megállapítania, hogy melyek azok a változások/változtatások, amelyek eredményeképpen a munkavállalók egészségét és biztonságát meghatározó munkakörülményi-/kockázati tényezők megváltozhattak.

 

A tájékoztató teljes anyaga