A MEOAB rendszer alapfeladata a munkanélküli ellátásban részesültek adatainak tárolása, ezen adatok alapján statisztikai kimutatások készítése, ellenőrzések végzése az esetleges jogosulatlan kifizetésekről és igény esetén adatszolgáltatás az ellátottakról az erre jogosult szervek (pl. rendőrség, bíróság) részére. A MEOAB rendszer alapfeladata a munkanélküli ellátásban részesültek adatainak tárolása, ezen adatok alapján statisztikai kimutatások készítése, ellenőrzések végzése az esetleges jogosulatlan kifizetésekről és igény esetén adatszolgáltatás az ellátottakról az erre jogosult szervek (pl. rendőrség, bíróság) részére.

 

A MEOAB rendszer jelenleg a 

  • munkanélküli járadékban,
  • pályakezdők munkanélküli segélyében,
  • végkielégítésben,
  • nyugdíj előtti munkanélküli segélyben,
  • átképzési támogatásban,
  • álláskeresést ösztönző juttatásban 

részesült egyének személyi jellegű tételeit, valamint a pénzkifizetés tényét mutató számfejtési tételeit tartalmazza.

 

A MEOAB rendszer input állományait az MNS számfejtő program készíti minden járadékos és képzéses számfejtés után, majd a megyei központokból juttatják el azokat az országos központba.

 

A felküldött adatok feldolgozása és a statisztikai táblák előállítása Oracle Enterprise Manager környezetben történik. Mindkét feladat elvégzésére egy-egy job-ot definiáltunk.

 

Az adatok feldolgozását végző job az adatállományokat ellenőrzi, betölti az Oracle RDBMS-be, majd hozzáadja a MEOAB adatbázishoz.

 

A statisztikai adatok előállítását végző job létrehozza a statisztikai adatokat tároló munkatáblákat, majd feltölti azokat adatokkal.

 

A statisztikai adatok internetes publikálásához szükséges HTML állományokat PL/SQL nyelven írt tárolt eljárások előre legenerálják, mivel az adott hónapra a statisztikai adatok egy job egyszeri futásával állnak elő és azután már nem változnak. A statisztikai adatok internetes publikálása tulajdonképpen ezen HTML lapok megjelenítése.

 

A MEOAB statisztikai táblázatok 3 fő kategóriába, és azon belül különböző alkategóriákba vannak besorolva. Ennek megfelelően az egyes kategóriák, és a táblázatok egy hierarchikus struktúrába vannak szervezve, melyet a kezdőlap bal oldalán elhelyezkedő navigációs panel szemléltet. Ennek segítségével kijelölhetjük, mely táblázatokat kívánjuk megjelentetni.

 

 

Belépés a MEOAB rendszerbe