Az 1991. évi IV törvény (a továbbiakban Flt.) szerint az álláskeresési járadék azt illeti meg, aki álláskereső és az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani (Flt. 25. §).


A járadék maximum 90 napig folyósítható. A folyósítás ideje függ a jogosultsági időtől, tíz nap jogosultsági idő után egy nap járadék folyósítható (Flt. 27. § (2)-(3) bekezdés).
 

Az álláskeresési járadék összege az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) meghatározott munkaerőpiaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani (Flt. 26. § (1) bekezdés).
Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért munkaerőpiaci járulékalap havi átlagos összege.
Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka (Flt. 26. § (3) bekezdés).

Az álláskeresési járadék napi összege a munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összege (Flt. 26. § (5) bekezdés). 2017. évben bruttó: 127.500 Ft/hó, 4.250 Ft/nap.

Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, illetve jogosultság esetén ellátás megállapítását Magyarországon a lakóhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályánál kezdeményezheti. A helyileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal elérhetőségéről, nyitvatartási idejéről ezen a linken tájékozódhat: https://illetekes.munka.hu/

Amennyiben ügyét elektronikusan szeretné intézni, azt az ezen a linken elérhető program segítségével teheti azt meg: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felület
 
A program országosan mindenki számára hozzáférhető, az alábbi ügyek intézéséhez nyújt segítséget:
  • az ellátás iránti illetve nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándék jelzéséhez,
  • a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásának bejelentéséhez,
  • keresőtevékenység bejelentéséhez,
  • álláskeresők jelentkezési kötelezettségének teljesítéséhez.


A nem nyilvántartott álláskeresőknek a programba való első bejelentkezés alkalmával az alábbi adatokat szükséges megadniuk:

  • taj szám, születési dátum
  • név, lakcím, tartózkodási hely (amennyiben van), e-mail cím.


Amennyiben Ön tartózkodási hellyel is rendelkezik, meg kell jelölnie, hogy melyik cím szerint illetékes járási hivatallal kívánja tartani a kapcsolatot.

Ezt követően Ön kiválaszthatja az „Előzetes adatbejelentés álláskeresőként történő nyilvántartásba vételhez, álláskeresési ellátás igényléséhez” gomb megnyomásával, hogy előzetes adatbejelentést tesz

  • álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel céljából vagy
  • nyilvántartásba vétel és álláskeresési ellátás igénylése céljából.
A kiválasztott ügynek megfelelő gomb megnyomása után, válasz e-mailt kap majd a megjelölt lakcíme szerinti illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályától, amelyben tájékoztatják az előzetes adatbejelentés tudomásul vételéről is. A foglalkoztatási osztály munkatársa az e-mail beérkezését követő munkanapon a megadott e-mail címen felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti a további teendőiről.
 
Álláskeresésében további segítségére lehet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat https://vmp.munka.hu/ linken elérhető, Virtuális Munkaerőpiac Portál elnevezésű online álláskeresési portálja. Ajánljuk figyelmébe, mivel fő célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben, minél egyszerűbben egymásra találjanak, emellett az álláskeresési oldalon rögzített állásajánlatok és önéletrajzok hitelességét az állami foglalkoztatási szerv szakemberei ellenőrzik.


Bízunk benne, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársai segítséget tudnak nyújtani Önnek a sikeres elhelyezkedéséhez!

Budapest, 2017. május