​Hosszabb EU-tagállambeli munkavégzést követő hazaköltözés esetén hogyan részesülhetek álláskeresési járadékban itthon?

 Uniós munkaviszony után a munkaviszony megszűnését követően álláskeresési ellátás igénylésére két lehetőség közül választhat:

  1. Főszabály szerint az utolsó munkavégzés tagállamában jogosult ellátásra. Ha adottak a feltételek, hogy az utolsó munkavégzés tagállamában regisztráltassa magát álláskeresőként és álláskeresési ellátásban részesüljön, akkor a más tagállambeli ellátását a következőképpen tudja exportálni Magyarországra:A külföldi munkaviszonya megszűnése után regisztráltatnia kell magát az adott tagállam munkaügyi hivatalában és kérnie a munkanélküli ellátása megállapítását. Miután az utolsó munkavégzés tagállamában regisztrált álláskereső lesz, ettől kezdve kell még 28 napig kint tartózkodnia /együttműködnie a kinti munkaügyi hatósággal, és jelezni, hogy a 28 nap leteltével Magyarországra kívánja exportálni az ellátását. Ehhez kérnie kell az úgynevezett PDU2-es igazolás kiállítását, ez a munkanélküli ellátás (álláskeresési járadék) exportját igazoló hivatalos uniós igazolás. A 28 nap letelte után tud visszatérni Magyarországra a PDU2-es nyomtatvánnyal. A PDU2-es nyomtatvány kézhezvételétől számított 7 napon belül kell jelentkeznie a magyarországi lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, bemutatni az exportot bizonyító PDU2-es igazolást, annak érdekében, hogy a magyar kollégák vissza tudjanak jelezni a külföldi kollégáknak, hogy megérkezett és regisztrált Magyarországon. Ez az előfeltétele annak, hogy a másik tagállamból továbbra is folyósítsák az ott megállapított ellátását. A megállapított álláskeresési ellátását 3/5 hónapra tudja exportálni Magyarországra. 5 hónapra az tudja exportálni az ellátását, aki az elmúlt 2 év során legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik abban a tagállamban, ahonnan exportálja az ellátását.
  2. De hazatérő munkavállalóként (hazatérő munkavállaló: aki Magyarországon rendelkezett lakóhellyel, és hazai lakóhelyét a külföldi munkavégzése alatt is fenntartotta és ide visszatért, lakcím kártyáját megtartotta) álláskeresési ellátást igényelhet hazatérte után Magyarországon is. Ennek megállapítását a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kérheti.

A területileg illetékes járási hivatal elérhetőségeit megtalálhatja „Területileg illetékes foglakoztatási osztály” kereső használatával.

https://illetekes.munka.hu/

Annak érdekében, hogy munkanélküli ellátása megállapításakor beszámításra kerüljön a más tagállambeli munkaviszonya, az ennek igazolására szolgáló PDU1-es nyomtatványt kell beszereznie az adott tagállam munkaügyi hatóságától. Az igazolást, amennyiben nem hozza magával, a járási hivatal kollégái is megkérhetik, de a hivatalból történő beszerzés hosszú időszakot vehet igénybe, esetenként hónapokat, és az ellátás folyósításának megkezdése ennek megfelelően elhúzódhat. Feltétlen javasoljuk az igazolás személyes beszerzését még külföldi tartózkodása alatt.

Magyarországon az álláskeresési ellátás megállapításának feltétele, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék. Ez iránt a lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyújthat be kérelmet. Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel megállapítását követően kérelmezheti álláskeresési ellátás megállapítását, amelyhez csatolnia kell a más tagállambeli PDU1vagy U1 igazolását.

Szezonális munkán dolgozom külföldön, ha vége lesz, mi kell hogy otthon munkanélkülit kapjak?


Hazatérése után álláskeresési járadékot igényelhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási osztályán.
A területileg illetékes járási hivatal elérhetőségeit megtalálhatja „Területileg illetékes foglakoztatási osztály” kereső használatával.
 
 
Annak érdekében, hogy munkanélküli ellátása megállapításakor beszámításra kerüljön a más tagállambeli munkaviszonya, az uniós tagállambeli munkaviszony igazolására szolgáló ún. E301 vagy PDU1-es nyomtatványt kell beszereznie a munkavégzés tagállamának munkaügyi hatóságától. Az igazolást, amennyiben nem hozza magával, a járási hivatal kollégái is megkérhetik, de a hivatalból történő beszerzés hosszú időszakot vehet igénybe, esetenként hónapokat, és az ellátás folyósításának megkezdése ennek megfelelően elhúzódhat. Feltétlen javasoljuk az igazolás személyes beszerzését még külföldi tartózkodása alatt.
 
Magyarországon az álláskeresési ellátás megállapításának feltétele, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék. Ez iránt a lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyújthat be kérelmet. Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel megállapítását követően kérelmezheti álláskeresési ellátás megállapítását, amelyhez csatolnia kell a más tagállambeli PDU1vagy U1 igazolását.
 
Az álláskeresési járadék összege: a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben elért járulékalap (bruttó fizetés) alapulvételével kell kiszámítani. Összege: az átlag járulékalap 60%-a, de maximum a minimálbér 100%-a, ennek összege 127.500,- Ft/hó ebben az évben. A folyósítás hossza: maximum 90 nap.
 

Hogyan tudom beszerezni a PDU1-es nyomtatványt?

 

A PDU1-es nyomtatványt (Munkaviszony igazolás a más tagállambeli munkanélküli ellátás megállapításához) a korábbi magyar munkaviszonyáról a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya (korábbi munkaügyi kirendeltség) állítja ki.

Az illetékes járási hivatalnak a következő dokumentumokra, adatokra van szüksége ahhoz, hogy kiállítsa az Ön U1 vagy PDU1-es nyomtatványát:

  1. Személyazonosságot igazoló dokumentum, lakcím kártya, TAJ kártya.
  2. A volt magyar munkáltatótól a munkaviszonya végén kapott „Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” formanyomtatvány.
  3. Vállalkozó esetében: Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, amelyet a NAV állít ki.


Kérjük, szíveskedjék megküldeni a fent említett dokumentumok másolatait e-mailben vagy postai úton a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályának. Amennyiben itthon tartózkodik, személyesen kell igényelnie a nyomtatványt a hivatalban.

A területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal elérhetőségeiről ezen a linken tájékozódhat: https://illetekes.munka.hu/

A fent említett dokumentumok alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal kiállítja a PDU1-es nyomtatványát és megküldi Önnek közvetlenül (külföldön tartózkodás esetén) a külföldi postai címére.

Hogyan tudom exportálni a munkanélküli ellátásom külföldről Magyarországra?

 

Amennyiben Ön álláskeresési ellátásban részesül egy uniós tagállamban, és úgy gondolja, hogy egy másik tagállamban (Magyarországon) nagyobb eséllyel találna munkát, kérheti, hogy a munkahelykeresést abban a másik tagállamban folytathassa. Ennek feltétele, hogy ezt megelőzően legalább 4 héten keresztül a munkanélküli ellátását folyósító ország foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére álljon. Mielőtt elindulna az ellátását folyósító országból, mindenképpen kérnie kell az illetékes hivataltól a másik tagállamban történő munkakeresést engedélyező U2-es nyomtatvány kiállítását. Az elindulástól számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell Magyarországon a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán és be kell mutatnia az U2-es igazolását. A regisztrációt követően maximum három – illetve az adott tagállam joga által meghatározott feltételek teljesítése esetén hat − hónapon keresztül jogosult lesz a korábban megállapított ellátásra, amelyet továbbra is az ellátást megállapító ország foglalkoztatási szerve fog folyósítani. Természetesen amennyiben a távozáskor az ellátás 3 hónapnál rövidebb ideig lenne folyósítható, akkor az ellátást csak a fennmaradó időre folyósítja a foglalkoztatási szerv. 
 
A munkanélküli ellátása Magyarországra történő exportjának az időszaka alatt Önnek együtt kell működnie a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával. 
 
Az engedélyezett időtartam leteltét követően feltétlenül vissza kell térnie az ellátást eredetileg megállapító országba! Ha ezt később teszi, anélkül, hogy erre külön engedélyt kapott volna az ellátást megállapító ország illetékes intézményétől, elveszítheti jogosultságát a fennmaradó ellátás igénybevételére.
 
Budapest, 2017. július