Munkahelyvédelmi Akció adókedvezményei 2019-ben

 

2019. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény tartalmazza a Munkahelyvédelmi Akció keretében biztosított adókedvezményeket az alábbiak szerint:
 
  •  A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény 
A szakképzettséget nem igénylő, valamint a mezőgazdasági munkakörben munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
 
Az adókedvezmény összege a (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér után megállapított adómérték 50 százaléka.
 
  • A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény 
A munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
 
Munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal.
 
E szabály alkalmazása szempontjából a biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyba a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban együtt: anyasági ellátás) folyósításának időszakát, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell beszámítani.
 
Az adókedvezmény összege a (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér után megállapított adómérték összege a foglalkoztatás első két évében, és legfeljebb a minimálbér után megállapított adómérték 50 százaléka a foglalkoztatás harmadik évében.
 
  • A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 
A legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult munkaerőpiacra lépő nők alkalmazására vonatkozik ez a kedvezmény.
 
Az adókedvezmény összege a (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér után megállapított adómérték összege a foglalkoztatás első három évében, és legfeljebb a minimálbér után megállapított adómérték 50 százaléka a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében.
 
A kedvezményt a kifizető a legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás birtokában érvényesítheti.
 
  • A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 
Megváltozott munkaképességű személynek minősül az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy aki 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.
 
Az adókedvezmény egyenlő a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után megállapított adókedvezmény összegével.
 
  •  A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény


A közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére adókedvezmény illeti meg.

Az adókedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka utáni adó mértékének 50 százalékával. 

 
 

Az alábbi dokumentum megjelenítéséhez Acrobat Reader szükséges

​​​A MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓTERV ADÓKEDVEZMÉNYEI 2018-BAN

 

​​​A MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓTERV ADÓKEDVEZMÉNYEI 2017-BEN

 

Budapest, 2019. február