Tájékoztató a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható bérköltség támogatásról
 
 
 

Tájékoztató a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható bérköltség (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 8+4 havi 70%, legfeljebb 8+4 havi 100%) támogatásról

 

 

 

 

 

A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott (bármely konstrukciójú) bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 

 

 

 

 

Kérelem a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban bérköltség támogatás elnyeréséhez

   

 

 

 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 

   

 

 

 

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól

 

 

 

 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről

 

 

 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

 

 

 

 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról

 

 

 

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (európai uniós támogatás esetén)

 

 

 

Útmutató munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához munkaerő-piaci programból nyújtott (bármelyik konstrukciójú) bérköltség támogatás esetén  

 

 

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2019. május