Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programból nyújtható bérköltség támogatásról

 

 

 

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programból nyújtható bérköltség (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 10+5 havi, legfeljebb 6+3 havi) támogatásról


 


 


 

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei


 


 


 

 

Kérelem az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban bérköltség támogatás elnyeréséhez


 


 


 

 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 


 


 

   

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól


 


 

 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről


 


 


 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről


 


 

 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról


 


 

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (európai uniós támogatás esetén)
 


 

 

 

Útmutató munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához munkaerő-piaci programból nyújtott (bármelyik konstrukciójú) bérköltség támogatás esetén  

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2019. május