Tájékoztató a VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható bérköltség támogatásról

 

 

 

Tájékoztató a VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható bérköltség (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 8+4 havi 70%, legfeljebb 8+4 havi 100%) támogatásról


 


 


 

 

A VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott (bármely konstrukciójú) bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 


 


 


 

 

Kérelem a VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban bérköltség támogatás elnyeréséhez


 


 


 

   

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 


 


 


 

   

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól


 


 

 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről


 


 


 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről


 


 


 

 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról


 


 


 

  Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (európai uniós támogatás esetén)

         
 


 

 

Útmutató munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához munkaerő-piaci programból nyújtott (bármelyik konstrukciójú) bérköltség támogatás esetén  


 

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2019. május