Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtható csoportos személyszállítás támogatásról

 

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott csoportos személyszállítás támogatásának általános szerződési feltételei


 


 

 

Kérelem az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban csoportos személyszállítás támogatásához


 


 

 

Tájékoztató a "nehéz helyzetben lévő vállalkozás" fogalmának meghatározásáról 


 


 

 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 


 


 

   

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól


 


 

 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről


 


 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről


 


 

 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról


 


 

 

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (európai uniós források esetén)

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2019. május