Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható foglalkoztatást bővítő bértámogatásról

A hazai forrásból nyújtható foglalkoztatás bővítő bértámogatás általános szerződési feltételei 2019

 

 Kérelem a hazai forrásból nyújtható foglalkoztatás bővítő bértámogatás igényléséhez 2019

 

Tájékoztató a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának meghatározásáról (1. melléklet)

 

 Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről (2. melléklet)

 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről (4. melléklet)

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről (4/a. melléklet)

 

 

Tájékoztató a kis, közép, és mikro vállalkozások besorolásáról (5.melléklet)

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról  (6. melléklet)

 

Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozata (23. melléklet)

 

Útmutató a munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához (30. melléklet)

 

Nyilatkozat saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt hátrányos helyzetű álláskereső esetében

 

 Nyilatkozat hátrányos helyzetű álláskereső esetében

 

 

Budapest, 2016. február

 

Frissítve: 2019. május