Általános tájékoztató a hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának támogatásáról

Tájékoztatjuk, hogy lentebb a hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának bértámogatásáról (a továbbiakban: bértámogatásról) tájékozódhat, illetve foglalkoztatóként nyújthat be elektronikus úton kérelmet adott személy foglalkoztatásához nyújtható bértámogatás igénylésére.

 

Elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél ügyeit csak elektronikusan intézheti. Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfél ügyeit az elektronikus ügyintézés önkéntes vállalása esetén elektronikus úton vagy a hatóság által meghatározott más módon (személyesen vagy postai úton) intézheti.

 

Mielőtt a kérelmet benyújtaná, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi rövid ismertetőt.

 

Fontos, hogy mielőtt támogatást igényel, rendelkezzen a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalnál munkaerőigény-bejelentéssel – amelyen előjelezheti támogatási igényét is –, amelyre vonatkozó formanyomtatvány ide kattintva érhető el. 

 

A munkaerőigény alapján közvetített, illetve az állásra jelentkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásához igénybe vehető bértámogatási lehetőségekről  az illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet a foglalkoztatás megkezdése előtt, és a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtania az illetékes – az álláskeresőként nyilvántartó – járási (kerületi) hivatalhoz.

A bértámogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol az ország területén, ezért is fontos az előzetes tudakozódás.

 

A járási (kerületi) hivatalok elérhetőségét ide kattintva találja.


 

Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról, a hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén


 

Általános szerződési feltételek a hazai forrásból igényelhető, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról, a hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén


 

Kérelem-csomag a hazai forrásból nyújtható, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igényléséhezl, a hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén


 

Tájékoztató a "nehéz helyzetben lévő vállalkozás" fogalmának meghatározásáról 


 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 


   

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről


 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről


 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról


 

Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (Költségvetési támogatások esetén) 


 

Útmutató a munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához


 

Nyilatkozat alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű álláskereső esetében 

 


Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozata (23. melléklet)

 

Budapest, 2016. február

 

Frissítve: 2019. július