Általános tájékoztató a hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának támogatásáról

Tájékoztatjuk, hogy lentebb a hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának bértámogatásáról (a továbbiakban: bértámogatásról) tájékozódhat, illetve foglalkoztatóként nyújthat be elektronikus úton kérelmet adott személy foglalkoztatásához nyújtható bértámogatás igénylésére.

 

Az elektronikus kérelem beadása csak lehetőség, továbbra is benyújtható a kérelem személyesen az illetékes járási (kerületi) hivatalnál.

 

Mielőtt a kérelmet benyújtaná, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi rövid ismertetőt.

 

Fontos, hogy mielőtt támogatást igényel, rendelkezzen a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalnál munkaerőigény-bejelentéssel – amelyen előjelezheti támogatási igényét is –, amelyre vonatkozó formanyomtatvány ide kattintva érhető el. 

 

A munkaerőigény alapján közvetített, illetve az állásra jelentkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásához igénybe vehető bértámogatási lehetőségekről  az illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet a foglalkoztatás megkezdése előtt, és a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtania az illetékes – az álláskeresőként nyilvántartó – járási (kerületi) hivatalhoz.

A bértámogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol az ország területén, ezért is fontos az előzetes tudakozódás.

 

A járási (kerületi) hivatalok elérhetőségét ide kattintva találja.


 

Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról, a hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén


 

Általános szerződési feltételek a hazai forrásból igényelhető, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról, a hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén


 

Kérelem-csomag a hazai forrásból nyújtható, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igényléséhezl, a hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén


 

Tájékoztató a "nehéz helyzetben lévő vállalkozás" fogalmának meghatározásáról 


 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 


   

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről


 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről


 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról


 

Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (Költségvetési támogatások esetén) 


 

Útmutató a munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához


 

Nyilatkozat alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű álláskereső esetében 

 

 

Budapest, 2016. február

 

Frissítve: 2018. április